Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/047-060/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Heckenast Bálint ügyvezető által képviselt Walmark Kft. (Budapest) és a Molnár József ügyvezető igazgató által képviselt Patika Tükör Lapkiadó Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Walmark Kft. és a Patika Tükör Lapkiadó Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, amikor a Patika Tükör című lap 2011. februári számában szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tettek közzé, továbbá a Walmark Kft. megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény rendelkezéseit, amikor a Patika Tükör, Patika Magazin és Gyógyhír Magazin című újságok 2011. februári számaiban olyan hirdetéseket jelentetett meg, amelyek utalást tartalmaztak arra, hogy reklámozott termékét egészségügyi szakemberek ajánlják.

A Versenytanács a Walmark Kft-t 1.000.000 Ft (egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.