Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/063-40/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Petrányi Dóra ügyvéd (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda) által képviselt Magyar RTL Televízió Zrt. (Budapest) ellen jogsértő összehasonlító reklám és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, a Magyar RTL Televízió Zrt. jogsértő összehasonlító reklámokat alkalmazott és a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a 2011. március 30. és április 16. között a nyomtatott sajtóban megjelent összehasonlító reklámjai nem tárgyilagosan és megtévesztő módon hasonlították össze az RTL Klub és a TV2 televíziós csatornák nézettségét.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Magyar RTL Televízió Zrt.-t 10.000.000 Ft (tízmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.