Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/075-26/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Föglein József Ferenc ügyvezető által képviselt BioGreen Nemzetközi Termelési és Kereskedelmi Kft. (Biatorbágy) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a BioGreen Nemzetközi Termelési és Kereskedelmi Kft. 2010-ben és 2011-ben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban általános közfogyasztásra készült élelmiszernek minősülő

  • termékeiről jogszabályi tilalom ellenére azt állította, hogy azok alkalmasak betegség megelőzésére, gyógyítására, illetve kezelésére, továbbá

  • termékeivel kapcsolatban egészségre vonatkozó nem bizonyított, így jogilag valótlannak minősülő állításokat alkalmazott.

A Versenytanács kötelezi a BioGreen Nemzetközi Termelési és Kereskedelmi Kft.-t 2.000.000. Ft (Kétmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és/vagy a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevéllel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.