Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/062-23/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft felszámoló (Budapest) által képviselt Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. f.a. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. a 2011. március 1-jétől megtartott, "Tervezze velünk nyaralását" elnevezésű akciója kapcsán fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  • a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjában és a szórólapján valótlan tájékoztatást adott az akcióban való részvételnek a külföldön valló kinntartózkodás minimális és maximális időtartamára vonatkozó feltételeiről, és amikor

  • nem teremtette meg a 2011. március 1-jétől megtartott, "Tervezze velünk nyaralását" elnevezésű akciója és az általa működtetett helyallokációs rendszer közötti összhangot.

Az eljáró versenytanács emellett kötelezi a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. f.a. vállalkozást 1.000.000.- Ft (azaz Egymillió forint) összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.