Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/057-96/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az ORION Lux Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) - korábbi elnevezése: 1ST 2011 Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) - eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást az ORION Lux Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által a fogyasztói csoportokkal összefüggésben a szerződéskötéshez kapcsolódóan nyújtott tájékoztatásokra vonatkozó részében megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.