Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/056-32/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. K. E. ügyvéd által képviselt Studio Moderna 2000 TV-Shop Hungary Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2009. júniusa és 2010 októbere között televíziós reklámjaiban, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban, katalógusaiban és a www.rff.hu honlapon a Reduce Fat Fast elnevezésű termék kapcsán azt állította, hogy a termék csökkenti a fogyasztó testsúlyát, megszabadítja a szervezetet a felesleges folyadéktól, vízhajtó hatása van, felgyorsítja az anyagcserét és a káros salakanyagok távozását, miközben az azt alkalmazó személy nem érez éhségérzetet, csökkenti az étvágyat, szabályozza az ételekből származó energia egyenletes felhasználását, valamint elősegíti a zsírsejtek energiává való átalakulását, segítségével a szervezet egyenletesen használja fel az energiát, illetőleg elősegíti a zsírsejtek energiává alakítását.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont akkor is fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2009. júniusa és 2010 októbere között televíziós reklámjaiban, a nyomtatott sajtóban megjelent egyes reklámjaiban, katalógusaiban, plakátjain és a www.rff.hu honlapon a Reduce Fat Fast elnevezésű termék kapcsán a termék révén elérhető súlycsökkenés ütemére, mértékére utaló állításokat tett.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács 25.000.000,-Ft (huszonötmillió forint) bírságot szab ki Studio Moderna 2000 TV-Shop Hungary Kft.-vel szemben.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.