Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/090-33/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. (Vecsés) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a 2011. január 5. és 9. között lebonyolított "Happy New Air" kampány keretében alkalmazott rádióreklámjaiban elhallgatta, hogy a meghirdetett ajánlat csak egy útra érvényes, megsértve ezzel az Fttv. 7. §-ának (1) bekezdésében, így az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében rögzített tilalmat.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. által 2011. január 1. és 2011. november 21. között - nyomtatott sajtóban, online bannereken és hírlevelekben - közzétett marketing-kommunikációja esetében

  • a 2011. január és 2011. szeptember 20-a között folytatott kereskedelmi kommunikációi a "Happy New Air" kampány keretében alkalmazott rádióreklámok kivételével nem voltak jogsértőek,

  • a 2011. szeptember 20-a után közzétett kereskedelmi kommunikációi közül a következők jogsértőek:

    • az "Itt a csizma" elnevezésű kampányban 2011. szeptember 12-30. között alkalmazott online banner 2011. szeptember 20-át követően történő közlése és 2011. október 1-31. között alkalmazott online banner;

    • az "Itt a csizma" elnevezésű kampányban a nyomtatott sajtóban 2011. szeptember 15. és október 23. között közzétett reklám 2011. szeptember 20-át követően történő közlése és a nyomtatott sajtóban 2011. szeptember 29-én közzétett reklám,

    • a "Vegye fel a kesztyűt" elnevezésű kampányban a nyomtatott sajtóban megjelent reklámok,

  • mivel azok közzétételével a Wizzair Hungary Légiközlekedés Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor elhallgatta, hogy a fogyasztó által fizetendő végső árat befolyásoló foglalási díj mértéke függ a fogyasztó által választott fizetési módtól, ezen, az Fttv. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket megvalósító magatartással megsértve az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében rögzített tilalmat.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

***

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci u. 59.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. online foglalási rendszere alapbeállítására vonatkozó kereskedelmi gyakorlata kapcsán - az ár-összehasonlító oldalak által megjelentetett Wizz Air ajánlatokra kiterjedően is - az eljárást a Tpvt. 72. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.