Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/085-025/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. G. ügyvéd által képviselt OPTEN Informatikai Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy

 • az eljárás alá vont az OptiJUS elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer népszerűsítése során a 2011. márciusi és a 2011. júniusi direkt marketing küldeményében jogsértő, megtévesztésére alkalmas, nem tárgyilagos összehasonlító reklámot alkalmazott, megsértve ezzel a Grt. 12. §-ának (1) bekezdését és 13. §-a (2) bekezdésének b) pontját,

 • az eljárás alá vont a 2011. évben egyes reklámjaiban megtévesztésre alkalmas módon állította, hogy

  • Magyarország piacvezető üzleti és jogi szakkiadója,

  • az OptiJUS elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszere

   • rendelkezik a piacon a legkiterjedtebb döntvénytárral,

   • egyedülállóan bő tárgyszóval rendelkezik,

   • teljes körű adatbázist, joganyagot kínál.

A Versenytanács kötelezi az OPTEN Informatikai Kft.-t egymillió forint (1.000.000,-Ft) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B .G. ügyvéd által képviselt OPTEN Informatikai Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az Opten Informatikai Kft. részletfizetési kérelmét elutasítja.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.