Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám :

Vj/081-061/2011.
Vj/081-069/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. S. E. meghatalmazott által képviselt Accord-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Baja) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám miatt indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Accord-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy

 • az MR2 - Petőfi Rádióban 2010.08.30. és 2010.09.10., illetve 2011.02.21. és 2011.03.06. között hallható rádiószpot,

 • a patikákba 2011 júliusától terjesztett plakát 2012.06.30-ig,

 • a terhesteszt.lap.hu weboldalon 2011.09.01. és 2012.06.30. között található banner,

 • a Facebook közösségi portálon 2011.05.29. és 2011.06.05. között olvasható hirdetés,

 • a Facebook közösségi portálon "Amazon terhestesztek" elnevezésű profilon 2011.02.18-tól olvasható tájékoztatás 2012.06.30-ig,

 • a Kék Duna Rádióban 2010.06.21. és 2010.07.01. között hallható rádiószpot és

 • az www.aranyhajo-patika.hu című honlapon 2010.06.28. és 2010.07.16. között olvasható termékismertető

azt a - nem bizonyított, ezért jogilag valótlannak tekintendő - kereskedelmi üzenetet közvetítette a fogyasztók felé, hogy az Accord-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általa forgalmazott Amazon Plus terhességi teszt a piacon elérhető legérzékenyebb terhességi gyorsteszt, amellyel így a legkorábban mutatható ki a terhesség.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy az érzékenységre mint termékjellemzőre vonatkozó felsőfokú állítások tekintetében

 • a www.accordmed.com című honlap - a 2010 tavasza óta elérhető tartalommal -, illetve

 • a www.aranyhajo-patika.hu című honlap [1] - a 2010.07.16. óta elérhető tartalommal - elérhető termékismertető

nem valósított meg jogsértést.

Az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá 500.000 Ft (ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi az Accord-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


 • :: j1

  A honlap címe tekintetében kijavítva a 2013. január 25-én kelt Vj/081-069/2011. számú határozattal