Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/041-019/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Z. V. ügyvéd által képviselt Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogellenes összehasonlító reklám tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. 2010. szeptember 1. és 13. között az általa forgalmazott Skoda gépjárműveknek a Google internetes kereső magyar oldalán és a Google tartalmi hálózaton megjelentetett összehasonlító reklámjaiban nem tárgyilagos és nem ellenőrizhető tulajdonságokat hasonlított össze, illetve az árak összehasonlítását nem tárgyilagosan mutatta be, megsértve ezáltal a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a versenytanácsnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.