Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/91/2011.
Iktatószám: Vj/91-87/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • V. Dr. L. É. ügyvéd által képviselt

  • SELENA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Jászberény), I.r.,

  • Jézus Neve Római Katolikus Plébánia (Jászberény), II.r., Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia (Jászberény) III.r. valamint

  • Sz. J. R. lelkipásztor által képviselt
    Jászberényi Református Egyházközség (Jászberény) IV.r.

eljárás alá vontak ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ügyet nemperes eljárásban bírálja el, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.