Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/95/2011.

Iktatószám: Vj/95-137/2011.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5. I/1., eljáró ügyvéd: dr. B. Cs. és dr. T. M. P.) és a Lovretity Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Pozsonyi út 28. félemelet 2., eljáró ügyvéd: dr. L. A.) által képviselt Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) eljárás alá vont ellen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.