Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/051-9/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Lászka Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Budapest) és Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. (Tiszalök) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Lászka Ügyvédi Iroda által képviselt AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. (Budapest) és MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezett tranzakció nem minősül vállalkozások összefonódásának, ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.