Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/063-004/2012. [1]

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Illés és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Waberer's International Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Illés és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Transpont Hungária Kft. (Füzér) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Waberer's International Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Transpont Hungária Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


  • :: j1

    A Vj/063-9/2012. számú kijavító határozatban foglaltakkal egységes szerkezetbe foglalt határozat.