Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/058-66/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hanák András Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. H. A.) által képviselt Magyar Lapterjesztő Zrt. (Budapest) kérelmező által benyújtott, összefonódás engedélyezése iránti kérelem tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Haiman Ferenc ügyvezető által képviselt LDS Disztribútor Szolgáltató Kft. (Budapest) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Lapterjesztő Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az LDS Disztribútor Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az eljáró versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.