Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/052/2012.
Iktatószám : Vj/052-35 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Steinmetz és Társa Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. S. B.) által képviselt TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. (Gödöllő) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, valamint jogsértő reklámozás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy

 • a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. 2012. január 10. és május 13. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy egyes termékeinek gyógyhatást tulajdonított amikor

  • a Lactiv granulátum 30s és a Lactiv szuszpenzió 30s jelölésű televíziós reklámokban azt állította, hogy a reklámozott termékek alkalmazása révén gyorsan elmúlhatnak a hasi problémák,

  • a Story című lap 2012/16. és a Best című lap 2012/17. számában megjelent reklámokban, valamint a gyógyszertárakban elhelyezett Lactiv patikai plakáton azt állította, hogy a Lactiv termékek a termékek segíthetnek megszüntetni a hasi panaszokat,

  • a Nők Lapja című újság 2012/15. számában, a Maxima, a Marie Claire és az Elle című lapok 2012/16-19. számaiban, illetve a Meglepetés című lap 2012/18. számában megjelent reklámokban, továbbá a Lactiv patikai leaflet-ben azt állította, hogy a Lactiv kapszula ellensúlyozhatja a rendszertelen étkezés és a stressz miatti hasi panaszokat és a rossz emésztés okozta fáradékonyságot,

 • a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. 2012. január 10. és május 13. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a Lactiv granulátum 30s és a Lactiv szuszpenzió 30s jelölésű televíziós reklámokban azt állította, hogy a Lactiv granulátum és a Lactiv szuszpenzió alkalmazásával "erősödhet a természetes védekezőképesség",

  • a Story című lap 2012. 16. heti és a Best című lap 2012. 17. heti számában megjelent reklámban azt állította, hogy a Lactiv termékek révén "erősítheti a természetes védekezőképességet",

  • a Nők Lapja című lap 2012. 15. heti, a Maxima című lap 2012. 16-19. heti és a Marie Claire című lap 2012. 16-19. heti számában megjelent reklámban azt állította, hogy "a Lactiv probiotikumok ... vitaminokat is tartalmaznak, hogy azonnal csökkentsék a bélflórakárosodást kísérő vitaminhiányt is",

  • a Nők Lapja című lap 2012. 15. heti számában megjelent reklámban azt állította, hogy a Lactive Acute szuszpenzió ampulla segíthet az egészség és a természetes védekezőképesség megtartására,

  • az Elle című lap 2012. 16-19. számában megjelent reklámban azt állította, hogy napi egy ampulla Lactive Acute szuszpenzió biztosítja "a szervezet számára szükséges energiát",

  • a gyógyszertárakban alkalmazott Lactiv laikus leaflet-ben azt állította, hogy "a Lactiv kapszula szedése hozzájárulhat az egészséges emésztéshez",

 • a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. 2012. január 10. és április 23. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor televíziós reklámjaiban a jogszabályi tilalom ellenére az olyan egészségre vonatkozó állításokat alkalmazott, amelyek egy orvos ajánlásaira hivatkoztak,

 • a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. 2012. január 10. és április 23. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, megtévesztésre alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor televíziós reklámjaiban és a Metropol című újság 2012. április 16-i számában megjelent reklámjában valótlanul azt állította, hogy a Lactiv Baby probiotikumokat tartalmazó étrend-kiegészítő szuszpenzió elnevezésű termék vitaminokat is tartalmaz.

Az eljáró versenytanács a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt.-t 3.000.000 Ft (hárommillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.