Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/104/2012.

Iktatószám: Vj/104-55/2012.

Nyilvános változat

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (a továbbiakban: Versenytanács) a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a dr. K. Zs. jogtanácsos által képviselt Shell Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételezett megsértése miatt indult eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Shell Hungary Zrt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  • 2011. szeptember 6. és 2012 márciusa között egyes kereskedelmi kommunikációiban valótlanul azt állította, hogy a Shell FuelSave Euro 95 és Diesel üzemanyagok alkalmazása révén – akár tankonként 1 liter – üzemanyag spórolható meg,
  • 2012. március 21-től 2012 októberéig egyes kereskedelmi kommunikációiban valótlanul azt állította, hogy a Shell FuelSave Euro 95 és Diesel üzemanyag alkalmazásával minden gépjármű esetében fogyasztáscsökkentés következik be.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács a Shell Hungary Zrt.-t 25.000.000 Ft (huszonötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.