Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/5-16/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hanák András Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Lapterjesztő Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Rácz András ügyvezető által képviselt SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Magyar Lapterjesztő Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a SPRINTER Futárszolgálat Kft. felett, annak valamennyi üzletrésze megvásárlásával.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az eljáró versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.