Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/018/2013.
Iktatószám: Vj/018-25/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (a továbbiakban: Versenytanács) a Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. V. N.) által képviselt Akácia Pharma Kereskedelmi Kft. (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács - a jelen versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetésével - kötelezi az Akácia Pharma Kereskedelmi Kft.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont) az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére.

 • A)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételét követő 15 napon belül közzéteszi és 2014. április 30-ig fenntartja www.immunotrofina.hu című honlapjának főoldalán az alábbi tájékoztatást: "Az Immunotrofina étrend-kiegészítő, amely hozzájárul az immunrendszer működéséhez, azonban gyógyhatással, betegség megelőző hatással nem rendelkezik."

 • B)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy www.immunotrofina.hu című honlapján 2014. január 15-től 2014. április 30-ig tájékoztató anyagot tesz közzé, amelyben arról informálja a fogyasztókat tudományos megalapozottsággal, objektíven és közérthetően, hogy mi az immunerősítők szerepe, illetve mi a különbség az immunerősítők, vitaminok és egyéb étrend-kiegészítők, valamint a gyógyszerek között, ideértve azok kommunikációs szabályait is.

 • C)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy 2014. január 15-ig kezdeményezi a www.babaszoba.hu című honlap fenntartójánál, hogy az előző pontban hivatkozott tájékoztató anyag a honlaphoz kapcsolódó ún. Fejlődéskövető Hírlevélben is megjelenjen, két alkalommal.

 • D)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételét követő 15 napon belül kezdeményezi a honlapok fenntartóinál a www.naturmarket.hu, a www.egeszsegtarhaz.hu, a www.babaharmonia.hu és a www.doki.net című honlapokról az Immunotrofinával kapcsolatos - az eljáró versenytanács által kifogásolt [1] - állítások törlését.

 • E)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül egyeztetést kezdeményez az Immunotrofina gyártójánál annak érdekében, hogy a termék összetevői között feltüntetésre kerüljön a foszfoglükán.

 • F)

  Az eljárás alá vont vállalja továbbá, hogy 2014. május 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy a fenti vállalásait megkezdte, illetve a vállalt időponttól és időtartamban teljesítette.

 • G)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jövőben is tartózkodik attól a jelen ügyben vizsgált gyakorlattól, amelyet már a versenyfelügyeleti eljárás indulását megelőzően abbahagyott: így nem tulajdonít az érintett terméknek gyógyhatást, illetve betegséget megelőző hatást, valamint - amennyiben az tárgyilagosan nem igazolható - piacelsőséget.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


 • :: j1

  A jelen végzés 10. pontja szerinti