Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/98/2013
Iktatószám:
Vj/98-19/2013

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Bakos – Dr. Smied – Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simor püspök tere 5., eljáró ügyvéd dr. M. G.) által képviselt Telemarketing International Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Telemarketing International Kft. 2012. augusztus 1. és 2013. november 29. között a Fir Slim alakformáló alsóneművel kapcsolatban fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor televíziós reklámjaiban, honlapján, termékkatalógusában és tájékoztató füzeteiben azt állította, hogy a termék

  • használatával akár két számmal is csökkenhet a fogyasztók ruhamérete, ezáltal alakformáló hatása van;

  • alkalmazásával hatékonyan, könnyen, gyorsan csökkenthető a testsúly;

  • alkalmazásával a narancsbőr tünetei eltűnnek.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Telemarketing International Kft..-t 30.000.000 Ft (azaz Harmincmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.