Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/081/2013.
Iktatószám:
Vj/081-70/2013.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács – a versenyfelügyeleti eljárásba a Telestore Hungary Kft. jogutódjaként bevont – Danut Anghelache (Victoriei nr. 21, Mun. Buzau Jud. Buzau 120 370, Románia) ügyvezető igazgató által képviselt Euro Telemarketing s.r.o. (Gazdovka 772/21, Komarno 945 01, Szlovák Köztársaság) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a TERRAMAGON +7 elnevezésű mágnesterápiás készülék népszerűsítése során, amikor

  • a terméket 2013. január 1-től orvostechnikai eszközként forgalmazta és reklámozta anélkül, hogy a termék a vele szemben támasztott jogszabályi követelményeknek megfelelt volna,

  • a terméket 2013. október 1-jét követően az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal forgalmazás felfüggesztésére vonatkozó döntése és tájékoztatása ellenére továbbra is forgalmazta és reklámozta,

  • 2013. január 1-től 2013 novemberéig a terméknek gyógyhatást tulajdonított,

  • 2013. január 1-től a termék egészségre gyakorolt hatása tekintetében valótlan állításokat tett közzé,

  • 2013. január 1-től a termékkel kapcsolatban valótlanul állította, hogy használatával a szervezet belső egyensúlya helyreáll, segít a fáradtság legyőzésében, balesetmegelőző hatása van, a sportteljesítmény fokozására alkalmas,

  • 2013. január 1-től a terméket (a készlet erejéig) kedvezményes áron elérhetőként hirdette, megjelölve a termék 289.000 Ft-os nem kedvezményes vételárát is, anélkül, hogy a hivatkozott magasabb árat a termék értékesítése során valaha alkalmazta volna.

A fenti jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Euro Telemarketing s.r.o.-t 70.000.000 Ft – azaz hetvenmillió forint – bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.