Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/027/2013.

Iktatószám: Vj/027-48/2013.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. P. E. Ügyvédi Iroda (e. ü.: Dr. P. E. PhD) által képviselt Interalfa-Complex Kft. (1143 Budapest, Besnyői u. 9.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta a következő

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, egyben kötelezi az Interalfa-Complex Kft.-t az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére:

  1. Az Interalfa-Complex Kft. valamennyi, készleten lévő, a jelen versenyfelügyeleti eljárással érintett Clavin STRONG és Clavin ULTRA terméket a jelen végzés kézhezvételét követő 15 napon belül küldje vissza a gyártónak, és ezen termékek forgalmazását, értékesítését, hirdetését végérvényesen szüntesse meg.

  2. Az Interalfa-Complex Kft. a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül igazolhatóan kezdeményezzen egyeztetést a Clavin termékek cseh gyártójával, annak érdekében, hogy a termékekről közölt állítások jogszerűvé tételére, tudományos megalapozottságának szükségességére felhívja a gyártó figyelmét.

  3. Az Interalfa-Complex Kft. a jelen végzés kézhezvételét követő 15 napon belül tegye közzé és 2014. december 31. napjáig tartsa fenn a www.clavin.hu és a www.interalfa.hu honlap (fő)oldalán az alábbi tájékoztatást:

"A Clavin STRONG és Clavin ULTRA, amely aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény férfiaknak, gyógyhatással, betegség megelőző hatással nem rendelkezik; a termék egészségre vonatkozó hatása kétséget kizáró tudományos megalapozottsággal nem bír."

Az Interalfa-Complex Kft. a www.clavin.hu és a www.interalfa.hu honlapokon, a fent jelzett időtartamban tegyen közzé egy tájékoztató anyagot is, amelyben arról informálja a fogyasztókat tudományos megalapozottsággal, objektíven és közérthetően, hogy mi is az étrend-kiegészítők szerepe, illetve mi a különbség az étrend-kiegészítők és a gyógyszerek között, ideértve azok kommunikációs szabályait is.

Az Interalfa-Complex Kft. a www.clavin.hu oldal teljes tartalmát töröltesse, és azon kizárólag a fenti helyreigazítás, valamint a tájékoztató szövege legyen elérhető a jelzett időtartamban. 2015. január 1. napjától a www.clavin.hu honlapot töröltesse.

  1. Az Interalfa-Complex Kft. a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedjen 3 országos napilapban (l-l alkalommal, a jelen végzés kézhezvételét követő 3 hónapon belüli megjelenéssel) (Blikk, Nemzeti Sport, Népszabadság) az alábbi tájékoztatás közzétételéről:

"A Clavin STRONG és Clavin ULTRA, amely aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény férfiaknak, gyógyhatással, betegség megelőző hatással nem rendelkezik; a termék egészségre vonatkozó hatása kétséget kizáró tudományos megalapozottsággaI nem bír."

  1. Az Initeralfa-Complex Kft. a fenti 1-4. pont szerinti határidőket követő 1 héten belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy a fenti vállalásait megkezdte, illetve a vállalt időponttól és időtartamban azokat teljesíti/teljesítette.

  2. Az Interalfa-Complex Kft. a jövőben is tartózkodjon a jelen ügyben vizsgált gyakorlattól, így az esetleges jövőbeli kereskedelmi gyakorlat során ne tulajdonítson az étrend-kiegészítőknek gyógyhatást, illetve betegséget megelőző hatást, valamint - amennyiben az kétséget kizáróan, illetőleg tudományos megalapozottsággal nem igazolható -, egészségre vonatkozó hatást. Az esetleges jövőbeli kereskedelmi gyakorlata során ne népszerűsítse az étrend-kiegészítőket - a tesztelésre, ellenőrzöttségre, vagy annak eredményére vonatkozó - megalapozatlan állításokkal. Az étrend-kiegészítő használatától várható eredményekkel, illetőleg annak várható előnyeivel kapcsolatosan kizárólag tudományosan megalapozott állításokat közöljön, valamint - amennyiben az tárgyilagosan nem igazolható -, ne tulajdonítson a terméknek piacelsőséget.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.