Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám:       Vj/033/2013.

Iktatószám:     Vj/033-33/2013.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H.-B. Z. ügyvéd (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt. (6070 Izsák, Agárdy telep) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt. 2010 decembere és 2013. március 31. között az általa megjelentetett televíziós reklámokban, a Centrál Drinks Kft. akciós újságában, a CBA Hansa akciós újságban, a Penomit Zrt. akciós újságjában, az F1 Magazinban, a Mikulás Rally újságban, az Alföldi Régió Naplóban, a Gusto Magazinban, a Trade Magazin 2012. decemberi számában megjelent 3-as számú hirdetésben, valamint az www.index.hu oldalon megjelent PR cikkben, az általa közzétett kültéri kommunikációs eszközökön (óriásplakátokon, járműreklámokon, és city light plakátokon), a szórólapot leszámítva valamennyi rendezvényen használt kommunikációs eszközön és az eljárás alá vont Facebook oldalán közzétett kommunikációval, valamint a www.oroszpezsgo.hu honlap elnevezés használata révén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy az érintett kereskedelmi kommunikációk a Royalsekt Zrt. által gyártott és forgalmazott a „Szovjetszkoje Igrisztoje” pezsgők eredetére vonatkozóan valótlanul azt az üzenetet közvetítették a fogyasztóknak, hogy azok orosz termékek.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt.-nek azt, hogy a kereskedelmi kommunikációiban az általa gyártott és forgalmazott „Szovjetszkoje Igrisztoje” pezsgők eredetére vonatkozóan azt az üzenetet közvetítse a fogyasztóknak, hogy azok orosz termékek.

Az eljáró versenytanács a ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt.-t kötelezi 15.000.000,- Ft (azaz tizenötmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárás megszünteti abban a vonatkozásában, hogy a ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt. 2011. december 16. és 31. között látható city screen kommunikációs eszközön közzétett reklámjával, valamint a www.royalsekt.hu, www.oroszpezsgo.hu és a www.szovjetszkojeigrisztoje.hu holnapokon megjelent tájékoztatásaival a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy kereskedelmi kommunikációk a fogyasztóknak a „Szovjetszkoje Igrisztoje” száraz, extra száraz és édes pezsgő termékek esetén valótlanul az azt üzenetet közvetítették, hogy a Szovjetszkoje Igrisztoje e típusai orosz pezsgőgyártási technológiával készülnek.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.