Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: B/321-6/2018.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18.; eljáró ügyvéd neve: Dr. P. T.) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske SPAR út 0326/1. hrsz.), mint bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-nek a 2113 Erdőkertes, Béke út 2/A. szám alatt és az 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. szám alatt található üzlethelyiségek hosszú távú bérleti jogának megszerzése tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2018. április 20.