"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" - 2008

a Gazdasági Versenyhivatal által meghirdetett pályázat eredményei

A Gazdasági Versenyhivatal az idén kilencedik alkalommal, a Versenykultúra Központ gondozásában másodszor hirdette meg a -Versenyjog Magyarországon és az EU-ban- c. pályázatát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2008. július 10-én került sor a GVH könyvtárában, a díjakat Dr. Nagy Márta elnökhelyettes asszony adta át.

Az idén meghirdetett 16 témakörből hétre érkeztek pályamunkák. Két pályázó választotta a kartellek által okozott károk számszerűsítésével kapcsolatos témát, egy dolgozat érkezett a közös vállalkozások európai uniós versenyjogi kezelésével kapcsolatban, és szintén egy pályázó választotta a versenyhatóság és a szabályozó hatóság piacfelügyeleti kapcsolatával, szerepével foglalkozó témakört. Ugyancsak egy pályamunka érkezett az árdiszkrimináció alkalmazási gyakorlata és hatása a versenyre témakörében. Két pályázó adta be pályamunkáját a túlzó árazás (excessive pricing), mint erőfölénnyel való visszaélés értelmezése és kezelése a magyar vagy nemzetközi versenyhatóságok gyakorlatában témára, valamint további két-két pályamunka érkezett a közgazdasági megfontolások a 82. cikk reformjában és az egyoldalú banki szerződésmódosítási jog kikötésének és alkalmazásának jogi vetületei, igen aktuális témaköreiben. Összesen tehát 11 pályamunka érkezett. Külön örömmel vettük, hogy a jogász-hallgatók mellett két közgazdász-hallgató is jelentkezett.

A pályázatokat az idén is két-két bíráló tekintette át, az általuk adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása és a tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesülnek. Az első helyezett 250.000 Ft-ot és egy nemzetközi versenyjogi konferencián való részvételt nyer, amelyre az eredményhirdetést követő egy éven belül van lehetősége. A második helyezett 180.000 Ft-ot nyer, a harmadik helyezettet 120.000 Ft-tal jutalmazzuk.

Idén, a tavalyi évhez hasonlóan van egy megosztott helyezésünk, így két második, és egy első helyezettet jutalmaztunk, természetesen mindkét második helyezett a helyezésének megfelelő díjazásban részesült.

Az egyik 2. helyezett Pethes Imre, a Budapesti Corvinus Egyetem, Piacelemző szakirányának V. éves hallgatója, Versenykizárás többtermékes monopolpiacokon Versenykizárás többtermékes monopolpiacokon című, a közgazdasági megfontolások a 82. cikk reformjában meghirdetett témakörre benyújtott pályamunkájával.

Imre dolgozata egy elméleti közgazdaságtani munka, amely egy meghatározott IO-modellcsalád szempontjából vizsgálja az árukapcsolás révén lehetséges versenykorlátozó hatásokat, egy saját modellt is felépítve erre a kérdésre. Imre láthatóan jártas az elméleti megközelítésben, a szükséges módszereket meggyőzően alkalmazza. Előrebocsátja a gyakorlati motivációt is (GE/Honeywell fúzió), és a dolgozat végén láthatóan végiggondolja a modellcsalád versenypolitikára gyakorolt következményeit.

A másik 2. helyezett Pintér Győző, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV. éves hallgatója, A túlzó árazás (excessive pricing), mint erőfölénnyel való visszaélés, értelmezése és kezelése a magyar versenyhatóság gyakorlatában című, ugyanezen címen meghirdetett témakörben benyújtott pályamunkájával.

Győző dolgozatát a releváns szakirodalom megfelelő feldolgozásával, a nemzetközi és közébújtatva a magyar szakirodalom ismertetésével kezdte. Ezt követően pedig mintegy 20 eseten keresztül bemutatta a magyar versenyhatóság gyakorlatát. A bírálók örömére mindezt oly módon tette, hogy nem az egyes ügyeket ismertette, hanem átfogó, komplex képet nyújtott a hatóság gyakorlatáról. Ugyancsak eseteken keresztül tért ki a túlzó árazás problematikájának kritikus pontjaira, végezetül pedig a bírságolás témakörére.

Az 1. helyezett pedig Hizsák Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Karának IV. évfolyamos hallgatója Az egyoldalú banki szerződésmódosítási jog kikötésének és alkalmazásának jogi vetületei című, szintén ugyanezen címen meghirdetett témakörben benyújtott pályamunkája.

Tamás dolgozata jó összefoglalását adja az egyoldalú banki szerződésmódosítási jog alkalmazásának, a releváns szakirodalmat remekül feldolgozta. A bírálók szerencsésnek tartották a bankváltás, és a váltási költségek említését, továbbá érdekesnek találták az angol tisztességtelen szabályok vizsgálatát is. Tamás a pályamunkájában utópiának tartja, hogy a fogyasztóra kedvező díjváltozások is érvényesítésre kerüljenek, ugyanakkor a bírálók véleménye és reményei szerint ez egy valóban elérhető állapot lehet a jövőben.

Gratulálunk a nyerteseknek!


Győztes pályázatok