"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" - 2011

a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett tanulmányi pályázat eredményei

A GVH idén tizenkettedik alkalommal, a Versenykultúra Központ gondozásában pedig ötödször hirdette meg a "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" c. tanulmányi pályázatát. A pályázat révén a fiatalok átfogó ismereteket szerezhetnek a versenyjogról. Az eredményhirdetésre 2011. december 2-án kora délután került sor a GVH Könyvtárában, a díjakat dr. Horváth Zoltán elnökhelyettes úr adta át.

A meghirdetett 13 témakörből hatra érkeztek pályamunkák, nagyjából kettesével: két pályázó választotta a közhatalmi típusú szervezetek által tanúsított magatartások minősítését a Versenytanács és a bíróságok döntései alapján. Ugyancsak két dolgozat foglalkozott az ágazati szabályozás és a versenyjog-alkalmazás összefüggéseivel (egy adott ágazat kiválasztásával a lehetőségek és az eredmények áttekintése, illetve kritikája eszközével). Szintén két pályázó adta be a két vagy több oldalú piacok versenypolitikai megközelítésének sajátosságait közgazdasági elméletek, illetve esetek feldolgozásával vizsgáló dolgozatát; valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950-es Római Egyezmény és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolatát elemező pályamunkáját. Az alábbi két, a versenypolitikában releváns költségek (határköltség, átlagköltség, átlagos változó és elhanyagolható költségek) meghatározásának lehetséges módszerei számviteli adatok felhasználásával; valamint a vertikális kizárási stratégiák hatásalapú értékelése a fúziókontrollban témára pedig egy-egy pályázat érkezett. Összesen tehát 10 pályamunka készült el a felhívásra, amelyek révén 5 leendő közgazdász és 7 leendő jogász adott témában való jártasságát ismerhették meg a bírálók.

A részvételi szabályok alapján 2008 óta van arra lehetőség, hogy két pályázó közösen készítsen és nyújtson be dolgozatot, amelyre 2011 során két pályamunka esetében került sor. A pályázati felhívás alapján amennyiben olyan pályamunka ér el helyezést, amelyet ketten közösen készítettek, a helyezésnek megfelelő díj egyenlő arányban oszlik meg dolgozat írói között.

A pályázatokat ismét két-két bíráló tekintette át, az általuk adott pontok összeadásával, és a bírálók egyeztetése alapján alakult ki a végső sorrend. A bírálók mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása és a tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A nyertes pályázók magas összegű, ám a pályázati felhívástól eltérő megosztású díjazásban részesültek. Első helyezettet 2011-ben nem hirdetett a GVH; a második helyezettet pedig négy, színvonalban azonos pályamunka követte. A második helyezett dolgozatért 300.000 Ft, a megosztott háromtól-hatodik helyezett dolgozatokért pedig 150.000-150.000 Ft jutalom járt. Két esetben a helyezésnek megfelelő díj egyenlő arányban oszlik meg dolgozatok írói között.

A 2. helyezett Miskolczi-Bodnár Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójának "A Római Egyezmény és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata" című, hasonló elnevezéssel meghirdetett témakörre benyújtott pályamunkája. A megosztott 3-6. helyezettek:

Pályamunkát nyújtott be továbbá Barta Péter, Burus Henrietta Virág, Ferge Dávid, Hrecska Renáta és Tomor Éva.

Gratulálunk a nyerteseknek!