Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Iktatószám: AL/86-195/2023.

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal hirdetményi úton közli, hogy a tartós élelmiszerek hazai piacán a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/D. § (1a) bekezdése alapján a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából indított gyorsított ágazati vizsgálatban a gyorsított ágazati vizsgálati jelentéstervezete elkészítésének határidejét a Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése alapján egy hónappal meghosszabbítja.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése alapján a gyorsított ágazati jelentéstervezete elkészítésének határidejét meghosszabbító végzést jelen hirdetménnyel közli.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2023. március 8.

A hirdetmény levételének időpontja: 2023. március 23.

Budapest, 2023. március 8.

P.h.

Rigó Csaba Balázs
elnök