Nyomtatható verzió PDF formátumban

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §-ának alkalmazásával hirdetményi úton közli, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-29/2010. számú, a Hungarian Economy Partners Kft. ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban 2011. március 11-én meghozta Vj-29-063/2010. számú határozatát és azt megküldte a Hungarian Economy Partners Kft. részére.

A Hungarian Economy Partners Kft. cégmásolata szerint a vállalkozás utolsó ismert székhelye 1054 Budapest, Szabadság tér 7., utolsó ismert telephelye 1054 Budapest, Garibaldi u. 1., amely címekről a Vj-29-063/2010. számú határozat 2011. március 19-én és 21-én -elköltözött-, illetve -ismeretlen helyre költözött- jelzéssel érkezett vissza a Gazdasági Versenyhivatalhoz. A cégjegyzék adataiból egyéb kézbesítési cím nem volt fellelhető, s a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának korábbi megkeresése sem vezetett sikerre.

A Versenytanács ezúton felhívja a Hungarian Economy Partners Kft. ügyfél figyelmét, hogy a Versenytanács meghozta Vj-29-063/2010. számú határozatát. A határozat kézbesítése meghiúsult, s ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a Versenytanácsnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. III. emelet, telefon: 1/472-88-65) átveheti azt.

A Versenytanács ezúton felhívja a Hungarian Economy Partners Kft. figyelmét arra is, hogy a Ket. 78. §-ának (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2011. április 7.

Budapest, 2011. április 7.

Dr. Zavodnyik József sk.
előadó versenytanácstag

Kiadmány hiteléül:
Márkus Elvira