Nyomtatható verzió PDF formátumban

Csak három év múlva változtatna a gépjárműipar közösségi versenyjogi szabályozásán az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 2009. július 22-én közzétette a gépjárműpiac szereplőire irányadó jövőbeli jogi szabályozás irányait ismertető közleményét. Az autókereskedelemben és az értékesítés utáni szolgáltatások terén létrejövő megállapodásokra jelenleg érvényes csoportmentességi rendelet 2010 májusában lejár, ezért tartja fontosnak a Bizottság felvázolni az ágazat versenyszabályozásának jövőbeli megoldásait. A Bizottság egy hároméves átmeneti időszakot javasol, amely alatt tovább alkalmaznák a jelenleg hatályban lévő szabályokat, ezzel segítve az autógyártók- és kereskedők alkalmazkodását a majdani új szabályokhoz. Az érdekeltek 2009. szeptember 25-ig fordulhatnak a közleményhez kapcsolódó észrevételeikkel a Bizottsághoz.

A gépjárműgyártók termékeik forgalmazását és az értékesítés utáni javítási és fenntartási szolgáltatásokat kereskedelmi és javítói hálózatokon keresztül látják el. Ezek a hálózatok olyan vertikális megállapodásokból épülnek fel, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz) 81. cikkébe ütközhetnek, viszont élvezhetik a különböző csoportmentességi rendeletek által biztosított előnyöket. A csoportmentességi rendeletekkel a Bizottság azt szabályozza, hogy egyes típus-megállapodások, vagy speciális ágazatokban kötött megállapodások milyen feltételek mellett tekinthetőek automatikusan mentesnek az EKSz 81. cikk 1. bekezdése szerinti tilalom alól.

A gépjármű szektor az 1980-as évek közepe óta élvez csoportmentességet, az ágazatot érintő jelenleg hatályos 1400/2002/EK csoportmentességi rendelet időbeli hatálya 2010. május 31-én lejár, a Bizottság ezért szükségesnek tartja ismertetni azon alapvető irányokat, melyek megszabják milyen lesz a jövőbeli versenyjogi megítélése a gépjármű forgalmazás és az értékesítés utáni szolgáltatások (javítás, szerviz, karbantartás) terén létrejött megállapodásoknak.

A Bizottság a gépjármű ágazatot két piacra osztja közleményében: az új autók értékesítési piacára (elsődleges piac) és az értékesítés utáni szolgáltatások piacára (utópiac).

Az új autók eladásának piacán erős a verseny, itt az eladási árak jelentős csökkenése jelentkezik problémaként, ezért tartózkodni kell olyan szabályozás bevezetésétől, mely növeli a forgalmazási költségeket és nem igazolható azzal, hogy a piaci verseny védelmét szolgálja. A közlemény szerint a gépjármű értékesítési piacot a vertikális megállapodásokra vonatkozó csoportmentességi rendelet általános szabályai alá kellene vonni. Ezt a szabályozási rendszert a Bizottság ágazat-specifikus iránymutatásokkal egészítené ki, hogy megakadályozza a gyártók közötti árrögzítésre irányuló megállapodásokat, a piacok felosztását és a potenciális versenytársak piacra lépésének akadályozását. Mivel az értékesítési piacon a hosszú távú és márka-specifikus beruházások a jellemzőek, különösen fontos, hogy az új szabályozásra való átállás zökkenőmentesen történjen. Ezért a Bizottság javasolni fogja, hogy a jelenleg hatályos csoportmentességi rendelet érvényességét további három évvel hosszabbítsák meg az elsődleges piacok szereplőinek tekintetében.

A Bizottság megállapítja, hogy az értékesítés utáni szolgáltatások piacán gyenge a verseny, a piacot a nagy autómárkák uralják. Ezen a piacon költik el a fogyasztók a gépjárművekhez kapcsolódó kiadásaik 40 százalékát. Ezen a területen a Bizottság az általános versenyjogi szabályokat kívánja majd alkalmazni a szektor-specifikus iránymutatásokkal összhangban és/vagy egy esetleges, az ágazatra jobban összpontosító csoportmentességi rendelettel kiegészítve, mely az utópiacon jelentkező lényeges problémákat célozná: például a független vállalkozások technikai információkhoz és pótalkatrészekhez való hozzáférésének korlátozása, a független szerelőműhelyek piacról való kizárására irányuló garancia alkalmazása.

Amennyiben megvalósul a Bizottság elképzelésének megfelelő szabályozás, úgy a magyar gépjármű-forgalmazási csoportmentesítő rendelet kapcsán három év múlva kell majd dönteni arról, hogy szükséges-e a vonatkozó magyar ikerszabály módosítása.

A Bizottság eredeti sajtóközleménye megtalálható a következő honlap-címen: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1168&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Budapest, 2009. július 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu