Nyomtatható verzió PDF formátumban

Tanulmány az antitröszt szabályok megsértésével okozott károk számszerűsítéséről

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozott egy jelentést amely az antitröszt szabályok megsértéséből eredő károk számszerűsítéséhez kíván segítséget nyújtani a bíróságok és az érintett felek számára. A tapasztalatok Európa-szerte - így Magyarországon is - azt mutatják, hogy a versenyjogsértések károsultjai ritkán fordulnak bírósághoz az őket ért sérelem orvoslása végett, akik pedig úgy döntenek, hogy fellépnek az érdekeik védelmében, komoly nehézségekbe ütköznek. A Bizottság prioritásként tekint a fennálló helyzet javítására. A versenyhatóságok által kiszabott szankciók és a sikeres magánjogi keresetek egymást kiegészítve hatékonyabb visszatartó erőt jelentenének a jogsértőkkel szemben.

2008. áprilisában tette közzé a Bizottság az európai antitröszt szabályok megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló Fehér Könyvét. A dokumentum központi gondolata, hogy a versenyjogi jogsértések károsultjai nem kapják meg a megérdemelt kártalanítást, a jogsértők így túl olcsón "megússzák" a jogsértő magatartásuk következményeit, s ennek az igazságtalanságnak az orvoslását a Bizottság prioritásként kezeli a jövőben. A dokumentum szerint bármely vállalkozás vagy természetes személy, aki versenykorlátozó piaci magatartás következtében károsodik, kártérítést követelhet a versenykorlátozásért felelős féltől. Azonban a gyakorlatban az ilyen jellegű keresetek esetén komoly nehézséget jelent az elszenvedett kár mértékének a számszerűsítése, s sok esetben ez áll a magánjogi kereset sikerének útjában. A Bizottság által 2010. január 19-én publikált tanulmány ezt a problémát kívánja megoldani.

A tanulmányt az angol Oxera közgazdasági tanácsadó cég készítette a Bizottság felkérésére. A tanulmány a bíróságok munkáját segíti, irányt mutat a kártérítési keresetet előterjeszteni kívánó feleknek, ám nem bír kötelező erővel.

A tanulmány teljes terjedelemben, angol nyelven elérhető az alábbi címen: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf

Budapest, 2010. január 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu