Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Bizottság felülvizsgálta a horizontális együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos szabályokat

2010. december 14-én az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el a horizontális együttműködési megállapodásokkal kapcsolatosan, így felülvizsgálta a horizontális iránymutatást és a szakosítási, valamint a kutatás fejlesztési csoportmentességi rendeleteket. Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: "Az új szabályokkal - és különösen az innováció és a versenyképesség támogatásával - mindenekelőtt a Bizottság "Európa 2020" stratégiájához kívánunk hozzájárulni. Az új iránymutatás és a csoportmentességi rendeletek biztosítják a vállalkozásoknak a globalizált piacon való hatékony együttműködéshez szükséges mozgásteret, ugyanakkor minimálisra csökkentik az iparra és a fogyasztókra káros megállapodások kockázatát."

A reform lényege az eddigi is már meglévő szabályok finomítása és kiegészítése az elmúlt 10 év tapasztalatainak és versenyjogi fejleményeinek tükrében. A reform központi elemét képezi a horizontális iránymutatás információcseréről szóló új fejezete, valamint a szabványosítási megállapodásokról szóló fejezet alapos felülvizsgálata.

A horizontális iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően azonnal hatályba lép, míg a felülvizsgált csoportmentességi rendeletek 2011. január 1-jén lépnek hatályba, kétéves átmeneti időszakot biztosítva a korábbi rendeletekben előírt feltételeket teljesítő, de az új rendeletekben foglalt feltételeknek már nem megfelelő megállapodások átalakítására.

A kérdéshez kapcsolódó bizottsági sajtóközlemény az alábbi helyen érhető el magyarul és angolul:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do-reference=IP/10/1702&format=PDF&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do-reference=MEMO/10/676&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Az új csoportmentességi rendeletek az alábbi honlapon találhatók:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/research_development_ber_hu.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/specialisation_ber_hu.pdf

Az új horizontális iránymutatás pedig a következő honlapon található:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal_guidelines_hu.pdf

Budapest, 2010. december 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu