Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleményei

Megszüntetett eljárás a Traubi Hungária Rt.-vel szemben

A TRABI Hungária Élelmiszerelőállító és Forgalmazó Rt. ellen korábban a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást folytatott, majd a versenytanács fogyasztók megtévesztése miatt elmarasztaló határozatot hozott.

Jogorvoslat révén az ügy a Fővárosi Bíróság elé került, mely 2002. júniusában meghozott ítéletével a versenytanács elmarasztaló határozatát hatályon kívül helyezve, a hivatalt új eljárásra kötelezte.

A GVH versenytanácsa a lefolytatott új eljárás nyomán a mai napon tárgyalás mellőzésével meghozott újabb határozatával a Traubi Hungária Rt.-vel szemben a fogyasztó megtévesztés miatti eljárást megszüntette. Megállapította ugyanis, hogy "Traubisoda" néven forgalmazott terméke megfelel az évtizedekkel korábban megismert Traubi-íznek. Az Rt. így versenyjogsértést nem követett el. (A versenytanács így eleget tett a Fővárosi Bíróság ítéletébe foglalt azon kötelezésnek, mely ebben a kérdésben való döntéshozatalra irányult.)

Budapest, 2002. 12. 05.

Dr. Polgárdy Géza