A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (NHSZ) összefonódás-bejelentésre indult versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az NHSZ irányításszerzése a gumihulladék-hasznosítást és a villamosenergia-termelést végző Star Power Vagyonkezelő Kft. (Star Power) felett.

A GVH először zárt le olyan versenyfelügyeleti eljárást, amelynek bejelentése a versenytörvény 2017. január 15-től bevezetett új alternatív küszöbértéke alapján történt.

A bejelentés-köteles tranzakciók csak akkor hajthatók végre, ha azokat a GVH – eljárás indítására okot adó körülmények hiányában – hatósági bizonyítvány kiadásával veszi tudomásul (ld. az első ilyen ügyről kiadott sajtóközleményt), vagy a bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban megállapítást nyer, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt.

A versenytörvény meghatározza azokat az árbevételi küszöbszámokat, amelyek elérésénél a vállalkozásoknak be kell jelenteniük az összefonódást a GVH-nak. A 2017. január 15-ét követően létrejött összefonódások közül főszabály szerint azokat kell a GVH-nak bejelenteni, amelyeknél az érintett vállalkozáscsoportok együttes előző évi árbevétele 15 milliárd forint felett volt és közülük legalább kettő árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. A GVH 2017. január 15-étől a fenti küszöbszámokat el nem érő összefonódásokat is vizsgálhatja, ha az érintett vállalkozások nettó árbevétele együttesen meghaladja az 5 milliárd forintot, és felvetődik, hogy az összefonódás jelentős mértékben csökkentheti a versenyt.

Jelen tranzakció bejelentése ugyan ez utóbbi jogalapon történt, ám elvethető volt a káros versenyhatások lehetősége a bejelentés alapján megindított, ún. egyszerűsített eljárási keretben (30 napos eljárási határidőn belül) lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban. A Star Power részesedése a villamosenergia-termelési piacon, így a tranzakció miatt bekövetkező piaci változás ugyanis nem volt jelentős, emellett a GVH a Star Power gumihulladék-beszerzési piaci részesedését is figyelembe véve nem azonosított beavatkozásra okot adó vertikális hatást sem.

Mindezek figyelembevételével a GVH megállapította, hogy az NHSZ Star Power feletti közvetlen, egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/22/2017.

Budapest, 2017. május 24.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban