Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Egymilliós bírság a Körös - Royal Kft-nek a fogyasztók megtévesztésére alkalmasság miatt

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálására indított versenyfelügyeleti eljárást a kiskörösi Körös-Royal Kft. ellen, hogy nevezett megsértette-e a versenytörvényt, amikor 2002. januárjától a Royal vodka aromával ízesített szeszesital termékét a versenytársa által már korábban fogalmazott Royal vodka esetében alkalmazott címkéhez hasonló címkével és megjelenéssel (grafika, színvilág stb.), továbbá azzal azonos márkanévvel értékesítette.

A versenytanács megállapította, hogy a vállalkozás jogsértést követett el, amikor Royal vodka aromával ízesített szeszesital termékét olyan címkével látta el, amely a meglévő különbözőségek ellenére összhatását tekintve a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt. A versenytanács kiemelte, hogy a szolgai utánzásból álló magatartás - a versenytársi sérelem mellett, attól elkülönítetten - a fogyasztók megtévesztésére is alkalmas lehet, ha a két termék külső megjelenésében megmutatkozó hasonlóságok a fogyasztói döntések meghozatalának folyamatában már a fogyasztók általi összetéveszthetőség lehetőségét hordozzák magukban.

A vesenytanács ezért 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.

Budapest, 2002. 11. 11.

Dr. Polgárdy Géza