A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tanulmányi pályázatának célja, hogy ösztönözze a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet területén.

A GVH idén tizenhatodik alkalommal hirdette meg tanulmányi versenyét. A pályázaton a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, alap- és mesterszakos hallgatói vehettek részt, és tizenöt témakörből választhattak. Idén összesen 15 pályamunka érkezett a GVH-hoz a meghirdetett témakörökre. A hallgatók – a korábbi évekhez hasonlóan – igénybe vehették a GVH szakkönyvtárát pályamunkáik elkészítéséhez.

A versenyen az első helyezést elért Berezvai Zombor számára a részvétel kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy elmerüljön egy érdekes piacszerkezeti és modellezési témában. „A versenypolitikai elemzés különlegessége, hogy a hagyományos mikroökonómiai és ökonometriai elemzésnél sokkal gyakorlatiasabb és életközelibb” – fejtette ki Berezvai Zombor. Hozzátette: „Rendkívül élvezetesnek találtam azt a pár hetet, mialatt a pályamunkámon gondolkoztam és a saját modellemet építettem. Különös örömmel töltött el, amikor hihető és a valósággal összeegyeztethető eredmények jöttek ki. Nem véletlen, hogy 2015-ben már másodszor indultam a versenyen.” Zombor az Eötvös Loránd Tudományegyetem közgazdasági elemző szakos hallgatója, aki „A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése, versenyintenzitással való összefüggéseinek bemutatása kvantitatív közgazdasági módszerekkel” címmel nyújtotta be pályamunkáját.

Második lett Sári Klaudia Erzsébet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogászhallgatója a „Pay for delay – avagy a szabadalmi védettséggel való élés és visszaélés határai” című munkájával. „Örültem neki, hogy egy olyan témáról írhatok, amellyel akkor magyar nyelven még nem, és angol nyelven is csak kevés tanulmány, folyóirati cikk foglalkozott. Így főleg Európai Bizottság-i döntésekből, ágazati jelentésekből, EU- és tagállami bírósági döntésekből dolgoztam, és ténylegesen valós kutatómunkát végeztem, saját konklúziókkal és prognózisokkal” – fogalmazott Sári Klaudia Erzsébet.

A harmadik helyen az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogászhallgatója, Vizler Katalin Kitti végzett „Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése” címet viselő dolgozatával.

A verseny felhívásában közzétett díjazásnak megfelelően az első helyezett 400.000 forint, a második helyezett 300.000 forint, míg a harmadik helyezett 200.000 forint jutalomban részesült (a díjak adó-és járulékkötelesek).

A GVH tevékenységének fontos pillére a versenykultúra fejlesztése, így a GVH maga is szervez, illetve támogat a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programokat a versenykultúra, valamint a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében. A pályázattal kapcsolatos további részletek és a nyertes dolgozatok megismerhetők a GVH honlapján.

Budapest, 2015. október 9.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban