Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Magyar Orvosi Kamara ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-99/2008 ügyszámon eljárást indított a Magyar Orvosi Kamara ellen a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezésének feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. július 23-án a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-ában foglalt versenykorlátozó megállapodások tilalmának feltételezett megsértése miatt. A feltételezett jogsértés valószínűsíthetően alkalmas arra, hogy befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, ezért a nemzeti versenyjog mellett a GVH az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikkét is alkalmazza az eljárásban.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a MOK bizonyos orvosi tevékenységekre (pl.: fogorvos; foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások) vonatkozó ajánlott minimum díjtételei képezik. A vonatkozó európai közösségi és versenytanácsi joggyakorlat alapján feltételezhető, hogy a MOK magatartása a versenyszabályokba ütközik, ugyanis az ajánlott árak egyrészt megtéveszthetik a fogyasztókat az ésszerű piaci árakkal kapcsolatban, másrészt pedig a piacon érvényesíteni javasolt díjtételek következtében más árak érvényesülhetnek, mint az ajánlások hiányában.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. szeptember 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu