Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás a Tm.EMER Vegyiáruforgalmazó Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-138/2008. ügyszámon eljárást indított a Tm.EMER Vegyiáruforgalmazó Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. szeptember 22-én a Bauhaus Szakáruházak Bt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 8-10. §-aiban foglalt fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. október 20-án a Tm.EMER Vegyiáruforgalmazó Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.)

8-10. §-aiban foglalt fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa forgalmazott EMER D3 megnevezésű ragasztóanyag termékhez kapcsolódó marketingkommunikációs kampányban használt reklámeszközökön azt állítja, hogy az EMER D3 ragasztóanyag vízálló, ugyanakkor a jelenleg érvényben lévő, a ragasztási szilárdság meghatározására vonatkozó

MSZ EN 204:2001 és MSZ EN 205:2003 szabványokban megfogalmazott követelményeknek valószínűsíthetően nem felel meg.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. november 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu