Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a KIKA ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-156/2008. ügyszámon eljárást indított a KIKA Lakberendezési Kft.-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2008. november 27-én versenyfelügyeleti eljárást indított a KIKA Lakberendezési Kft. ellen. Az eljárás a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló

1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 8-10. §-aiban, az ezt követő időszak esetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának rendelkezéseiben foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt indult.

A GVH észlelte, hogy a KIKA Lakberendezési Kft. a honlapján, továbbá szórólapjain -Cash and carry alacsony áron azonnal elvihető- szlogen alatt akciót hirdet. Az akciós termékek egy része azonban már az akciók első napján sem állt minden áruházban rendelkezésre, így azok - a hirdetettekkel ellentétben - nem voltak azonnal elvihetőek.

A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. január 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu