Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az ALLIANZ ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-029/2009. ügyszámon eljárást indított az ALLIANZ Bank Zrt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 25-én az ALLIANZ Bank Zrt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) III fejezetében, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6., 7. §-aiban foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt.

A versenyhatóság észlelte, hogy az Allianz Bank Zrt. 2007. augusztus 30-től kínált jelzáloghiteleit - különböző kedvezményekkel, többek között -a futamidő alatt akár 300.000 Ft-ot megtakaríthat- szlogennel - hirdette. Megállapítást nyert, hogy az Allianz Bank Zrt. a jelzáloghiteleihez kapcsolódó kedvezményeiről, részleteiről, elérhetőségeiről adott tájékoztatásai alkalmasak lehetnek a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, tekintettel arra, hogy az egyes kedvezmények fogyasztói tájékoztatásokban megjelenő elemei, jellemzői a fogyasztók számára nem minden esetben teljesülnek.

Nevezett vállalkozás fent ismertetett magatartásával valószínűsíthetően megsértette a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a Tpvt. III. fejezetének, a2008. szeptember 1-jévell kezdődő időszak során közzétett tájékoztatások révén pedig az Fttv. 6. és 7. §-ainak rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu