Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult FiberNet ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-108/2009. ügyszámon eljárást indított a FiberNet Kommunikációs Zrt. ellen a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH augusztus 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított a FiberNet Kommunikációs Zrt. (FiberNet) ellen, mert az általa 2009. év áprilisában Kalocsán, májusában Siófokon, valamint júliusában Nyergesújfalun terjesztett, különböző szolgáltatási csomagjait népszerűsítő szórólapjain megjelenő összehasonlító reklámok az összehasonlított szolgáltatások egy vagy több lényeges tulajdonsága (például: hűségnyilatkozat, sávszélesség jellemzői stb.) tekintetében nem voltak tárgyilagosak.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott, 2009. január 1-jétől az ügyindítás napjáig, bármely szolgáltatás és szolgáltatási terület vonatkozásában, a versenytársak szolgáltatásaival történő összehasonlítást tartalmazó teljes tájékoztatási gyakorlatára.

Fenti magatartásával a FiberNet valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. §-ának (2) bekezdését, amely szerint az összehasonlító reklám egyrészt kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze; tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát; továbbá ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, köteles azt tárgyilagosan bemutatni; valamint az eredet-megjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása esetén kizárólag azonos eredet-megjelölésű termékekre vonatkozhat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu