Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Media Markt és a Credigen Bank ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-112/2009. ügyszámon eljárást indított a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. és a Credigen Bank ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. és a Credigen Bank ellen, mivel a Media Markt áruházlánc reklámjaiban a Credigen Bank Zrt. által kínált, áruvásárlási célú -ingyen hitel- került népszerűsítésre, s valószínűsíthetően a 2009. június 6-14. közötti akció során igényelhető hitel elérhetőségének feltételei nem minden esetben kerültek megfelelően feltüntetésre, illetve azt nem minden ügyfél érhette el valóban ingyenesen.

A vizsgálat kiterjed az eljárás alá vontak fenti hitelkonstrukció értékesítésére vonatkozó teljes tájékoztatási gyakorlatára, mivel fenti információk több formában is elérhetőek voltak a fogyasztók számára.

A vizsgálat időtartama 2009. június 1-től az eljárás indítás napjáig terjed.

Az eljárás alá vontak ezen magatartásuk révén valószínűsíthetően megsértették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6., 7. §-ai rendelkezéseinek megvalósításával - az Fttv. 3. §-ának (1), illetve (3) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu