Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Resort Club Hungary Szállodaipari és Üdülésszervező Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-001/2010. ügyszámon eljárást indított a Resort Club Hungary Szállodaipari és Üdülésszervező Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. január 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Resort Club Hungary Szállodaipari és Üdülésszervező Kft. (Resort Club Kft.) ellen, mert észlelte, hogy nevezett vállalkozás munkatársai valószínűsíthetően azzal az ajánlattal keresték fel ügyfeleiket telefonon, hogy amennyiben részt vesznek egy előadásukon, ajándék szállásutalványt kapnak. Ezzel szemben a részvétel után egy hónappal postázott utalványon 14.900 Ft/fő regisztrációs díj szerepelt.

A Resort Club Kft. az előadáson résztvevőkkel valószínűsíthetően azzal az ígérettel kötött szerződést késő őszi üdülésre, hogy azt a Resort Club Kft. meghatározott összeg ellenében utólag ki fogja cserélni egy alkalmasabb utószezoni útra. A csere lehetőségét azonban később nem tette lehetővé.

A fentieken túl a GVH vizsgálja a vállalkozás Resort Club Assistance Kártya nevű szolgáltatását, mivel feltételezhetően az ellenérték befizetése ellenére nem áll mögötte valós ellenszolgáltatás.

A Resort Club Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, illetve a törvény 3. §-ának (4) bekezdése szerinti mellékletének 18. és 20. pontjaiban foglaltak megvalósításával valószínűleg megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. január 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu