Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Provea és a Linea Directa ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-5/2010. ügyszámon eljárást indított a Provea SA és a Linea Directa Communications Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. január 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Provea SA (Provea) és a Linea Directa Communications Kft. (Linea Directa) ellen, mert nevezett vállalkozások kéretlenül küldenek fehérnemű csomagokat, majd fizetési felszólításokat a fogyasztóknak. Ezen túlmenően a fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlása elé oly módon állítanak akadályokat, hogy a csomagok visszaküldésének költségét a fogyasztókra hárítják, a visszavétel feltételét felbontatlan csomaghoz kötik, s így feltételezhető, hogy megtévesztő tájékoztatásokat közölnek a fogyasztókkal. Mindezekkel, a fehérnemű reklámozása és értékesítése során alkalmazott módszerekkel a Provea és a Linea Directa valószínűsíthetően agresszív és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytat.

Az eljárás alá vont vállalkozások fenti magatartásukkal - a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében - valószínűsíthetően megsértették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit, az ezt követő időszak során közzétett tájékoztatások tekintetében pedig feltételezhetően megvalósították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (4) bekezdése szerinti mellékletének 21., 26., 29. pontjait, és ezzel megsértették a 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. február 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu