Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Nu Skin Eastern Europe Kft.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-27/2010. ügyszámon eljárást indított a Nu Skin Eastern Europe Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. március 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Nu Skin Eastern Europe Kft.-vel szemben, mert nevezett vállalkozás különböző kereskedelmi kommunikációkon keresztül népszerűsíti a biofotonikus szkennert, mint az antioxidáns-szint mérésére alkalmas eszközt, melynek során olyan tulajdonságokat tulajdonít a készüléknek, amelyekkel az valószínűleg nem rendelkezik, illetve az antioxidáns-szint értékéből olyan következtetéseket von le, amelyek szakmailag feltételezhetően nem kellően megalapozottak.

Ezen felül a Nu Skin Eastern Europe Kft. az általa forgalmazott táplálék-kiegészítőkkel (LifePak, LifePak Essentials, MarineOmega, Jungamals, g3) kapcsolatban olyan egészségre vonatkozó és betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állításokat tett közzé, amelyek feltételezhetően szakmailag nem megalapozattak. Mindezzel vélhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésének b) pontját, valamint az Fttv. melléklete 17. pontját és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-a (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. április 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu