A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-42/2014. ügyszámon eljárást indított a Global Pencil Kft-vel szemben üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. május 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Global Pencil Kft-vel szemben, mert az általa alkalmazott üzleti módszer során üzletfeleit ingyenes iroda- és tisztítószer csomag megküldésének ajánlatával keresi meg, azonban az üzletfelek számára a megkeresés jogi természete, valamint a csomag átvételének következményei nem egyértelműek, mert a csomag áráról és tartalmáról csak utólag szereznek tudomást. Továbbá arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy lemond minden követeléséről, ha az általa felajánlott kedvezményes összeget kifizetik.

Fenti magatartásával a Global Pencil Kft. valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 10. §-át.

A közérdek védelme szükségessé teszi eljárás lefolytatását, figyelemmel arra, hogy valószínűsíthetően jogsértő gyakorlatával az eljárás alá vont az üzletfeleket az ország egész területén keresi meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. május 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban