A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-49/2014. ügyszámon eljárást indított a TV Brands Kft-velszemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. május 23-án versenyfelügyeleti eljárást indított a TV Brands Kft-vel szemben, mert a Medosan Kurkuma Plus elnevezésű termék népszerűsítése során  kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően megalapozatlanul azt az üzenetet közvetítette a fogyasztóknak, hogy a termék gyógyhatással rendelkezik.

Fenti magatartásával a TV Brands Kft. valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (3) bekezdésében foglalt tényállást, figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. június 17.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban