Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

A Gazdasági Versenyhivatal 2016. március 1-én nyilvános konzultáció céljából közzétette a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetét és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításáról szóló tervezetét.

Az engedékenységi közlemény tervezetével egyidejűleg a GVH közzéteszi az engedékenységi közleménnyel kapcsolatos kérdések & válaszok elnevezésű dokumentumot, mely a „hub&spoke” kartellek kapcsán benyújtható engedékenységi kérelmekről tartalmaz részletes információkat. A kérdések & válaszok elnevezésű dokumentum az alábbi linken érhető el:ITT

#MyMoneyEU

A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan vizsgálja Magyarország területén a pénzügyi szolgáltatások – így például megtakarítási termékek, hitelkártyák, életbiztosítás és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás – népszerűsítésére szolgáló, fogyasztókat érintő kereskedelmi gyakorlatokat, a Magyar Nemzeti Bankkal is együttműködve. Az Európai Közösségen belüli jogsértés észlelése esetén a Gazdasági Versenyhivatal végrehajtás iránti megkereséssel él az európai uniós Fogyasztóvédelmi Hatóságok Együttműködési Rendszerén (CPC) keresztül. Amennyiben fogyasztóként Ön közvetlenül az Európai Bizottsághoz fordulna a #MyMoneyEU kampány keretében, az alábbi link útmutatásai mentén megteheti: http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/mymoneyeu/index_en.htm.

További hírek

A GVH engedélyezte a Messer irányításszerzését az Air Liquide felett

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Messer Hungarogáz Kft. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen az Air Liquide Hungary Gáztermelő Kft. felett.

A Messer Hungarogáz Kft. (Messer) a Messer-csoportba tartozik, e csoport ipari és orvosi gázok gyártásával és forgalmazásával foglalkozik a világ mintegy 30 országában. A csoport hazai tagjai oxigén, nitrogén és széndioxid előállításával, valamint értékesítésével, ezen felül a Messer-csoport külföldön honos tagjai által előállított további ipari gázfajták magyarországi forgalmazásával foglalkozik. Az Air Liquide Hungary Gáztermelő Kft. oxigén és nitrogén gyártásával és értékesítésével, valamint más ipari gázok külföldről történő beszerzésével és értékesítésével foglalkozik.

Az ipari gázok felhasználása – az ipar számos területe mellett – az egészségügyre, a környezetvédelemre és a labortechnikára is kiterjed. E gázok értékesítése tonnás, tartályos és palackos kiszerelésben valósulhat meg. A GVH az összefonódás hatásainak értékelésekor – e három forgalmazási mód szerint külön-külön – vizsgálta az egyes gázok forgalmazóit, az értékesítési arányokat, a piacra lépés lehetőségeit és a vevők és a beszállítók helyzetét, valamint figyelemmel volt a piaci szereplők véleményére is.

A GVH megállapította, hogy a fúzió engedélyezésével nem csökken a verseny a magyarországi ipari gázértékesítés – egy kivételével – valamennyi lehetséges piacán, egyrészt a piacvezető Linde Magyarország Kft., mint a Messer legközelebbi versenytársának jelenléte, másrészt az import aktív szereplői, így a SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Kft. és a SOL Hungary Kft. intenzív versenystratégiája miatt. Az egyetlen kivételt a tartályos hidrogén értékesítésének piaca képezi, amelyen azonban a jelentős vevői erő, valamint a Linde kizárólagos beszállítói pozíciója képes megakadályozni azt, hogy az egyesült cég visszaélhessen a megnövekedett piaci részesedéséből fakadó nagyobb piaci hatalmával, ezért a verseny csökkenése ezen a piacon sem lehet számottevő.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte az összefonódást.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/92/2015.

Budapest, 2016. május 31.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH ingatlanpiaci tranzakciót engedélyezett

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap közvetlen, és rajta keresztül a Diófa Alapkezelő Zrt. közvetett, egyedüli irányítást szerezzen az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft. felett.

A Diófa Alapkezelő Zrt. többségi tulajdonosa és egyedüli irányítója az FHB Jelzálogbank Nyrt. (FHB). A közvetlen irányítást szerző Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA) befektetési jegyeinek nagyszámú kis részesedésű tulajdonosa van (az FHB tulajdonában nincsenek MPTIA befektetési jegyek), azt alapkezelője, a Diófa Alapkezelő Zrt. irányítja.

Az irányítás alá kerülő EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft. ingatlan-bérbeadási tevékenységet végez, bevétele pedig kizárólag az Europark üzlethelyiségeinek bérbeadásából származik. Ingatlan-bérbeadással az FHB irányítása alá tartozó vállalkozások is foglalkoznak. E vállalkozásoknak az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft.-vel együtt is alacsony piaci részesedésére tekintettel a tranzakció nem jár káros versenyhatásokkal az ingatlan-bérbeadás piacán.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte az összefonódást.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/33/2016.

Budapest, 2016. május 30.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megtévesztő árkommunikáció miatt kapott bírságot a K&H

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a K&H Biztosító Zrt. (K&H) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott aK&H biztostárs utasbiztosítása népszerűsítésekor, mert a biztosítást az alapárhoz képest 10%-os kedvezménnyel hirdette, de a jelzett alapárat valójában nem alkalmazta. A jogsértésért 9.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A K&H online díjkalkulátor-felületén, online hirdetéseiben, direkt marketing leveleiben reklámozta biztosítását 2012 júniusától 2016 márciusáig (a 2014. év és a 2015 júniusa és szeptembere közötti időszak kivételével).

A GVH vizsgálata feltárta, hogy a vállalkozás soha nem alkalmazta a kalkulátorban feltüntetett alapárat, az online 10% kedvezmény fiktív volt, azaz nem jelentett valós díjkedvezményt, mivel az minden esetben része volt a biztosítás díjának az egyes érintett időszakokban. Az online vásárlók az akciós árat, a nem interneten szerződő fogyasztók pedig más konstrukciókat vehettek igénybe.

A K&H egyéb kereskedelmi kommunikációs eszközein tüntette fel, hogy utasbiztosítási termékét 10%-os online kedvezmény mellett értékesíti (pl. „-10%”, „10% online kedvezmény”), azonban a biztosító soha nem alkalmazta a nem kedvezményes biztosítási díjat.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogsértő kereskedelmi gyakorlat hosszú ideig tartott, több típusú reklámeszközön is megjelent, így a fogyasztók széles körét érte el. A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a K&H

 • önként módosította kereskedelmi gyakorlatát, bár ezt a versenyfelügyeleti eljárás kései szakában – az előzetes álláspont kézhezvételét követően – tette

 • részletesen kidolgozott és indokolt kötelezettségvállalási nyilatkozatot terjesztett elő.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/42/2015.

Budapest, 2016. május 27.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Eszmecsere a GVH és az MNB szakértői között a pénzpiaci fejleményekről

A fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos ügyek, a bankközi jutalék versenyjogi megítélése, az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása, illetve a tisztességtelen általános szerződési feltételek – íme néhány, a Versenytükör pénzügyi piacokat érintő különszáma és a kapcsolódó műhelybeszélgetés témái közül. A GVH kezdeményezésére az MNB és a Versenyhatóság szakértői közösen, a felügyeleti és versenyjogi aspektusokat is megjelenítve tekintették át a pénzügyi szektort érintő legfontosabb kérdéseket, számot adva az illetékes hatóságok által elért eredményekről és az előttük álló kihívásokról.

A pénzügyi szolgáltatási szektor hatékony, átlátható és jó működésének kialakításában különösen fontos szerepük van a szabályozó és jogalkalmazó szerveknek – hangsúlyozta Juhász Miklós, a GVH elnöke a műhelybeszélgetésen. A fogyasztói tudatosság és a pénzügyi ismeretek fejlesztése érdekében kezdeményeztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértőivel a Versenytükör című kiadvány különszámának közös megjelentetését. A különszám célja bemutatni az utóbbi évek pénzügyi szektorral kapcsolatos hazai és európai uniós versenyjog-alkalmazási gyakorlatát, valamint a pénzügyi piacokat érintő szabályozási fejleményeket – tette hozzá.

Hazánk versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett közbizalom megerősítése, a rendszer tisztességes működésének és stabilitásának megteremtése, fenntartása. E bizalom helyreállításának alapvető feltétele a piaci szereplők tisztességes magatartása a fogyasztókkal és versenytársakkal szemben, valamint az átlátható, etikus működés biztosítása és a piaci mutatók objektív kialakítása – hívta fel a figyelmet Matolcsy György, az MNB elnöke a különszám előszavában.

Windisch László, az MNB alelnöke a műhelybeszélgetésen hangsúlyozta: a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett bizalom megerősítése érdekében a jogsértésekkel szemben határozottan és szigorúan fellépő, ugyanakkor az érintett szektorok jogszerű és tisztességes működéséhez teljes támogatást biztosító felügyelet szerepében jár el az MNB. A fogyasztók érdekeit egy tisztességes, valódi versenyre épülő pénzügyi rendszer tudja biztosítani.

A Versenytükör tanulmányaiban neves elméleti és gyakorlati szakemberek adnak átfogó képet a pénzügyi piacok aktuális kérdéseiről, a fentiekben említettekkel együtt

a fogyasztói csoportokkal és a pénzügyi szolgáltatások kereskedelmi kommunikációjával kapcsolatos versenyhatósági joggyakorlatról,

 • a bankközi referenciakamatok manipulációját érintő ügyekről,

 • a bankközi jutalékok versenyjogi megítéléséről,

 • az általános szerződési feltételek (ÁSZF) egyoldalú módosításáról, illetve a tisztességtelen ÁSZF-ekről

 • az MNB Etikus életbiztosítási koncepciójának hátteréről,

 • nyugdíjcélú öngondoskodás intézményesített formáiról,

 • a járműipari értékláncról.

A tudományos folyóirat e különszámának további célja egy olyan folyamat elindítása, amelynek során mind a hatóságok szakértői, mind a piaci szereplők képviselői körében újító elképzelések születhetnek a célok megvalósítását előmozdító lehetséges megoldásokat illetően.

A kiadvány teljes egészében elérhető a GVH honlapján és az MNB weboldalán is.

Budapest, 2016. május 26.

Információ a sajtó részére:

Gazdasági Versenyhivatal

Magyar Nemzeti Bank

dr. Basa Andrea, sajtószóvivő

Binder István, felügyeleti szóvivő

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

(+36-1) 472-8902; +36-30 618-6618

(+36-1) 489-9100

,

felugyeletisajto@mnb.hu

http://www.gvh.hu

www.mnb.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Lezárult a filmforgalmazási és a moziüzemeltetési piacokat érintő piacelemzés

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a filmforgalmazási és a moziüzemeltetési piacok elemzése alapján javasolja a vászonhasználati díjat alkalmazó moziüzemeltetőknek, hogy a díjalkalmazási gyakorlatuk legyen tekintettel a beruházások költségeinek megtérülésére. A GVH megfontolásra ajánlja a mozgóképszakmai hatóság feladat- és hatáskörének, felügyeleti funkcióinak megerősítését, valamint az egyes – a jelenlegi szabályok alapján nem engedélyköteles, de egyes piacok struktúráját jelentős mértékben befolyásoló – összefonódások versenyjogi kontrollja megteremtésének lehetőségét.

A GVH 2014 júliusában indította és most zárta le a filmforgalmazási és a moziüzemeltetési piacokat célzó piacelemzését. Ennek keretében a versenyhatóság

 • vizsgálta a vertikálisan egymáshoz kapcsolódó filmgyártási és filmforgalmazási, valamint a moziüzemeltetési piacok szerkezetét, működésük jellemzőit, különösen a filmforgalmazók és a moziüzemeltetők közötti filmkölcsönzési megállapodások rendszerét, valamint a vászonhasználati díj alkalmazásának gyakorlatát;

 • megkereste a jelentősebb magyarországi filmforgalmazó és moziüzemeltető vállalkozásokat, illetve az őket képviselő érdekképviseleti szervezeteket, továbbá személyes meghallgatásokat is tartott;

 • konzultált a mozgóképszakmai hatósággal;

 • információt kért a tagállami versenyhatóságoktól;

 • támaszkodott szabadon elérhető információkra is.

A GVH a piacelemzési tanulmány véglegesítése előtt nyilvános konzultációra bocsátotta annak tervezetét, amelyre az érintettek észrevételeket tehettek.

A tanulmányban a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a hazai filmforgalmazási piac versengőnek tekinthető, annak ellenére, hogy a piac egy jelentős szeletét a vezető amerikai stúdiókkal szerződésben álló forgalmazók (InterCom, Fórum Hungary, UIP Duna) fedik le.

A moziüzemeltetési piac – a Cinema City 50%-ot jelentősen meghaladó piaci részesedésével – koncentrált, köszönhetően a piacot jelentősen átalakító, a Cinema City International N.V. és a Palace Cinemas közötti 2011-ben történt fúziónak. A fúzióhoz nem volt szükség a GVH engedélyére, tekintettel az érintett szereplők fúziós engedélyezési küszöbszámokat el nem érő árbevételére. Ezen eset tanulságait levonva jutott a GVH arra a következtetésre, hogy a jelenlegi szabályok alapján nem engedélyköteles, de egyes piacok struktúráját jelentős mértékben befolyásoló összefonódások versenyjogi kontrolljának megteremtését szükséges lehet átgondolni.

A nemzetközi trendeket követve alakult ki a vászonhasználati díj (VPF) alkalmazása, amely az új digitális vetítési technikára való átállás – a moziüzemeltetőknél megjelenő – többletköltségeinek megosztása a filmforgalmazók, a stúdiók és a moziüzemeltetők között. Minden filmforgalmazó érdeke az átállás a digitális vetítésre, így indokoltnak tekinthető, hogy a vászonhasználati díjak megfizetésével a filmforgalmazók is hozzájárulnak a digitális átállás költségeinek finanszírozásához – a moziüzemeltetők átállási költségeinek megtérüléséig. A GVH ezek alapján javasolja a VPF-et alkalmazó moziüzemeltetőknek, hogy díjalkalmazási gyakorlatuk – időtávjában, összegszerűségében és alkalmazási feltételeiben – legyen tekintettel a beruházásaik megtérülésére.

A filmforgalmazási és moziüzemeltetési piacok kapcsán felmerült, hogy kevés hivatalos információ áll rendelkezésre a magyarországi filmforgalmazásra vonatkozó főbb adatokról, így többek között a nézettségi és bevételi adatokról (ideértve a VPF díjakat is). A GVH ezek alapján javasolja a mozgóképszakmai hatóság felügyeleti funkcióinak megerősítését.

Budapest, 2016. május 25.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

További hírek

Legfrissebb események

Gyakori keresések

Használja ezt a gyorsnavigációt a gyakran keresett tartalmak elérésehez

Kartell-chat banner
FORUM_170x133_final.jpg
Nem marad köztetek
Gondolja végig
Ne dőljön be!
Versenyjogi Megfelelés
Videók