Társoldalak
Versenykultúra Központ
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

A Gazdasági Versenyhivatal 2016. március 1-én nyilvános konzultáció céljából közzétette a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetét és az Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításáról szóló tervezetét.

Az engedékenységi közlemény tervezetével egyidejűleg a GVH közzéteszi az engedékenységi közleménnyel kapcsolatos kérdések & válaszok elnevezésű dokumentumot, mely a „hub&spoke” kartellek kapcsán benyújtható engedékenységi kérelmekről tartalmaz részletes információkat. A kérdések & válaszok elnevezésű dokumentum az alábbi linken érhető el:ITT

További hírek

Megtévesztő a „Megbízható Cég” tanúsítvány

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. tisztességtelen kereskedelmi és üzleti gyakorlatot folytat aMegbízható Cég” megjelölés használatakor, valamint e tanúsítvány népszerűsítésével, mert e minősítést csupán internetes keresések alapján adja, így megalapozatlanul állítja az általa megvizsgált cégekről, hogy azok megbízhatók.
A jogsértésért 7.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH, egyúttal eltiltotta a vállalkozást a jogsértő magatartás folytatásától.

Az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. 2014 decembere óta folyamatosan hirdeti a „Megbízható Cég” minősítést igazoló tanúsítványt egy ezt jelölő matricával, direkt marketing levelekkel és telefonhívásokkal, valamint honlapjain.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft.

 • nem rendelkezik egyértelmű, írásba foglalt kritériumokkal a tanúsítvány kiállításának szempontjairól;

 • nem ad következetes és világos tájékoztatást a „Megbízható cég” tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsgálat kiterjedtségéről;

 • a „Megbízható Cég” megjelölés alkalmazását arra alapozza, hogy egy adott internetes keresőmotorral bizonyos, a megbízhatatlanságra utaló szavak (szélhámos, félrevezet, simlis, becstelen, megtévesztő, kókler, becsap, felültet stb.) és a vizsgált cég nevének együttes találataira keres rá. Abban az esetben, ha nincs találat, az adott céget megbízhatónak nyilvánítja, és kiállítja számára a „Megbízható Cég” tanúsítványt ellenérték fejében;

 • nem rendelkezik egyéb ismeretekkel a „Megbízható Cég” tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások becsületességéről, üzletpolitikájuk hitelességéről vagy cégvezetésük etikusságáról és tisztességességéről – figyelemmel a tanúsítvány állításaira is.

Így a GVH döntése szerint az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. megtévesztette mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat a „Megbízható Cég” tanúsítvánnyal és az ahhoz kapcsolódó hirdetéseivel.

A GVH a bírság kiszabásakor a jogsértéssel érintett termék értékesítéséből származó bevételekből indult ki. A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

 • jogsértésen alapul a vállalkozás üzleti módszerének egésze,

 • a társaság sok fogyasztót és vállalkozást ért el, így a jogsértés jelentős hatást gyakorol a versenyre.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/108/2015.

Budapest, 2016. június 23.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH közreadta az engedékenységi politika részletszabályait

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének és a Versenytanács elnökének 2016. június 7-én hatályba lépett közös közleménye érthetően és egyértelműen mutatja be az engedékenységi politika jogintézményét, valamint a GVH jogalkalmazási gyakorlatát, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat engedékenységi kérelmek benyújtására.

A GVH elsődleges jelentőséget tulajdonít a kartellekkel szembeni küzdelemnek, figyelemmel arra, hogy a kartellek káros hatást gyakorolnak az egész gazdaság fejlődésére, súlyos és közvetlen fogyasztói hátrányt, valamint általános hatékonyságcsökkenést okozva. A kartellek feltárásánál gyakran a „hallgatás megtörése”, így a döntő bizonyítékok feltárása és megszerzése a sikeres fellépés kulcsa. A versenyhatóságok leghatékonyabban maguktól az érintettektől juthatnak információhoz – ennek egyik eszköze az engedékenységi politika. Az Európai Bizottság éppen az engedékenységi politika alkalmazásával tárja fel a kartellügyek nagy többségét, mintegy 90%-át.

A GVH engedékenységi politikájának részletszabályai korábban a GVH engedékenységi tájékoztatójában jelentek meg. Jelen közlemény a korábbi engedékenységi tájékoztató szabályait veszi át, és egyes kérdéseket a korábbiaknál részletesebben szabályoz. A GVH a közlemény közzétételével növelni kívánja jogalkalmazási gyakorlatának kiszámíthatóságát, egyúttal előmozdítva az ügyfelek engedékenységi eljárásokban való részvételét és sikeres lefolytatását.

A GVH reményei szerint a jövőben már Magyarországon is az engedékenységi politika keretei között zárul majd a kartelleljárások többsége, így lehetővé válik, hogy a GVH további jogsértések felderítésére fordítsa erőforrásait.

A GVH közleményének teljes szövege és az ahhoz kapcsolódó Kérdések & Válaszok tájékoztatója a GVH honlapján olvasható.

A GVH 2015. december 1-jén „Nem marad köztetek” szlogennel indított kommunikációs kampányt a kartellekkel kapcsolatos tudatosság növelésére és az engedékenységi politika népszerűsítésére. A kampánnyal egyidejűleg indult a Kartell Chat is, az anonim kapcsolat-felvételi rendszerért a GVH ún. Honorable Mention díjat kapott a Világbank és az ICN versenykultúra-fejlesztési versenyén.

Budapest, 2016. június 21.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH engedélyezte az MKB-Euroleasing Autópark megvételét

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy az ALD Automotive Autópark-kezelő és Finanszírozó Kft. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen az MKB-Euroleasing Autópark Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. felett.

Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok egyaránt foglalkoznak finanszírozott és ún. nem-finanszírozott flottakezeléssel, valamint önálló operatív lízing szolgáltatást nyújtanak. Az összefonódással érintett egyik vállalkozás, az ALD Automotive Autópark-kezelő és Finanszírozó Kft. a Societé General S.A. által irányított SG-csoportba, a másik vállalkozás az MKB-Euroleasing Autópark Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. pedig az MKB Autópark-csoportba tartozik.

A GVH az összefonódás horizontális hatásainak értékelésekor – anélkül, hogy eldöntötte volna, hogy a finanszírozott flottakezelés, a nem finanszírozott flottakezelés és az önálló operatív lízing egységes vagy elkülönült árupiacokat alkot-e a flottakezelési szolgáltatásokon belül – megállapította, hogy káros horizontális hatásokkal legfeljebb a finanszírozott flottakezelés esetében lehetett volna számolni az SG-csoport és az MKB Autópark-csoport együttesen fennálló piaci részesedésére tekintettel.

A GVH döntése szerint azonban ezen a piacon is kizárható a kedvezőtlen horizontális versenyhatás a tranzakció engedélyezését követően, mert

 • nagyszámú, versenytársnak tekinthető vállalkozás van jelen az érintett piacon;

 • lassú növekedés, fokozatosan bővülő tendencia jellemzi e piacot;

 • nincsenek jelentős korlátai a piacra lépésnek;

 • a szolgáltatás igénybevevői nem elhanyagolható mértékű vevői erővel rendelkeznek;

 • a megkeresett piaci szereplők nem fogalmaztak meg érdemi aggályt az összefonódással kapcsolatban.

A GVH nem azonosított káros vertikális és portfólió-hatást sem, mert

 • az összefonódás nem hoz létre új vertikális kapcsolódást,

 • az MKB Autópark-csoport tevékenysége részhalmaza az SG-csoport tevékenységi körének, így az SG-csoport tevékenységi körének bővülésével nem kell számolni.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciót.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/9/2016.

Budapest, 2016. június 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A versenyjog aktuális kérdései – a GVH és a Versenyjogi Egyesület közös konferenciája

A versenyjog komplex jogterületté fejlődött Magyarországon az elmúlt 25 évben. Alkalmazása, valamint a versenyjogi megfelelés időről időre számos kérdést vet fel, – versenyjogi aktualitásokról cseréltek eszmét a szakma legjelentősebb képviselői az első Magyar Versenyjogi Fórumon.

A GVH legalább annyira érdekelt a tisztességes verseny feltételeit biztosító jogkövető magatartás kialakításában, mint maguk a piaci szereplők, akiknek megfelelési törekvéseit a versenyhatóság is támogatja a jogszabályok adta keretek között – hangsúlyozta Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a mai hagyományteremtő céllal megrendezett konferencia megnyitó beszédében. Elmondta, hogy a GVH ennek megvalósítására, valamint a mindinkább ügyfélbarát hivatali működésért jogszabály-módosításokat is kezdeményezett, folyamatosan felülvizsgálja közleményeit és tájékoztatóit, és lehetőségeihez mérten lépéseket tesz azért, hogy a versenyjogi szabályok minél szélesebb kör számára váljanak befogadhatóvá és megismerhetővé, ami alapfeltétele e rendelkezések megfelelő alkalmazásának.

Hegymegi-Barakonyi Zoltán, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte a versenyjogi kultúra hazai fejlesztésének fontosságát: A legnagyobb kihívásnak a kis- és középvállalatok versenyjogi megfelelésének további javítását tartja. Külföldi példákon is bemutatta, hogy a kisebb méretű és kevesebb erőforrással rendelkező cégek megfelelésének biztosítására egyszerűbb, de a nagyobb versenytársaikéihoz hasonló hatékonyságú megfelelési programok kialakítására van szükség.

A konferencia bevezető előadását Csiszár Pál, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának igazgatója tartotta az EU aktuális fúziókontroll gyakorlatáról az oligopolisztikus piacokon.

A konferencia további témái átíveltek az elmúlt időszak meghatározó kérdéskörein; Richard Whish, a King's College London emeritus professzora, a Versenyjogi Fórum díszvendége az információcseréről beszélgetett a Versenytanács egyik tagjával és neves ügyvédekkel. Ugyancsak az első panelbeszélgetésben vitatták meg a résztvevők a kartellekben résztvevő vállalkozások felelősségi kérdéseit. A paneltagok gyakorlati példákon keresztül mutatták be a versenyjogi rendelkezésbe ütközőnek minősíthető információkat és adatokat, például fúziós felvásárlásoknál, horizontális és vertikális megállapodásokban, valamint kitértek a kartellben segédkező vagy közreműködői szerepet játszó tagok felelőssége megállapíthatóságának alapjogi és esetjogi kérdéseire, figyelemmel a magyar (betonkartell, pharmakartell), illetve az uniós tagállamok versenyhatóságainak döntéseire.

Kovács András György, a Kúria tanácselnöke, valamint Tóth András, a Versenytanács elnöke részvételével kerültek szóba a közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálatának újdonságai. Rozsnyai Krisztina, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa pedig a közigazgatási eljárás szabályait tartalmazó törvény (Ket.) módosításának hátterébe nyújtott betekintést.

A délutáni beszélgetésekben jogalkotói, hatósági és bírósági jogalkalmazói, valamint képviselői oldalról vitatták meg a magánjogi jogérvényesítés legújabb fejleményeit, illetve a versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló irányelv átültetését a magyar jogba. Végül vállalati, szövetségi és versenyhatósági szemszögből hallhattunk a versenyjogi megfelelés példáiról.

A konferencia szünetében az 1931. évi XX. törvénycikkhez köthető magyar versenyjog korai szabályait és intézményrendszerét feltáró jogtörténeti kutatáshoz kapcsolódó kiállítást tekinthették meg az érdeklődők.

A Magyar Versenyjogi Fórum előadásai szerda (június 15.) délutántól elérhetők a GVH honlapján.

Budapest, 2016. június 14.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotm
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH engedélyezte az AXA Hitelezési és Banki Üzletágának megvételét

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy az AXA Europe S.A. Magyarországi Fióktelep Hitelezési és Banki Üzletága (Üzletág) az OTP Bank Nyrt. (OTP) részévé váljon, mert a tranzakció következtében nem várhatók a versenyre káros hatások.

Az OTP és az Üzletág egyaránt foglalkozik lakossági és vállalati bankszámla-vezetési, betéti kártya és betéti szolgáltatások nyújtásával, valamint a lakossági lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelezéssel.

A GVH az összefonódás horizontális hatásainak értékelésekor megállapította, hogy az Üzletág 2011. óta nem folytat aktív ügyfélszerzést hitelezési tevékenysége körében, piaci szerepe pedig egyik vizsgált piacon sem jelentős.

A GVH döntése szerint kizárható, hogy a tranzakció kedvezőtlen horizontális versenyhatással járna – figyelembe véve az ágazati szabályozási körülményeket is –, mert

 • a piaci részesedésnek csak kismértékű bővülése várható;

 • több, jelentős nemzetközi háttérrel rendelkező versenytárs van jelen a piacon;

 • a megkeresett versenytársak többsége nem fogalmazott meg aggályt az összefonódással kapcsolatban.

Mindezek figyelembevételével a GVH megállapította, hogy tranzakció nem jár a verseny jelentős csökkenésével az érintett piacokon, ezért engedélyezte azt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/20/2016.

Budapest, 2016. június 13.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: ,
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

További hírek

Legfrissebb események

Gyakori keresések

Használja ezt a gyorsnavigációt a gyakran keresett tartalmak elérésehez

Kartell-chat banner
FORUM_170x133_final.jpg
Nem marad köztetek
Gondolja végig
Ne dőljön be!
Versenyjogi Megfelelés
Videók