Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
Nyitott GVH 2018

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a „Kulturális Örökség Napjai” program keretében – immáron negyedik alkalommal - megnyitja épületét a nagyközönség számára.

A „Nyitott GVH 2018” című eseményen a látogatók jogtörténeti kiállítást tekinthetnek meg, mellyel a GVH tisztelegni kíván a magyar versenyjog és versenyjogi jogalkalmazás előtt. A kiállítás tematikusan mutatja be a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk létrejöttének körülményeit, hazai és nemzetközi hátterét, a Kartelbizottság szervezetét és működését, továbbá válogat a korabeli kartell ügyekből, elvi mondásokból.

A kiállítás megtekintése mellett vendégeink épülettörténeti előadást hallgathatnak arról, hogy miként lehet egy közel 150 éves épületet a mai kor követelményeinek, design irányzatainak megfelelően kialakítani és funkcionalitásában összhangba hozni egy hivatal működésével.

Az épülettörténeti érdekességeken túl önálló előadás keretében ismerkedhetnek meg a résztvevők a GVH munkájával, tevékenységével, küldetésével.

A „Nyitott GVH 2018” program keretében a GVH 2018. szeptember 15-én 10 és 15 óra között várja az érdeklődőket jogtörténeti kiállítással és a következő előadásokkal:

10.30 – 11.00

Előadás az épület történetéről, egykori és mai funkcióiról, a belsőépítészeti tervezés szempontjairól

Göde András – építész – KROKI Stúdió

11.00 – 11.20

Előadás a GVH munkájáról, tevékenységéről, küldetéséről

Csernyánszky Mihály – versenykultúra-fejlesztési munkatárs – GVH

11.20 – 11.30

Kérdések- válaszok

13.00 – 13.30

Előadás az épület történetéről, egykori és mai funkcióiról, a belsőépítészeti tervezés szempontjairól

Göde András – építész – KROKI Stúdió

13.30 – 13.50

Előadás a GVH munkájáról, tevékenységéről, küldetéséről

Csernyánszky Mihály - versenykultúra-fejlesztési munkatárs – GVH

13.50 – 14.00

Kérdések- válaszok

A GVH munkatársai a program teljes időtartama alatt a látogatók rendelkezésére állnak.

A „Kulturális Örökség Napjai” és azon belül a "Nyitott GVH 2018” programról további információkat találnak a következő honlapon: ITT

Várjuk Önöket!

Irányadónak tekintette a GVH Versenytanácsa egy a közelmúltban lezárt összefonódás kapcsán az Európai Unió Bíróságának a C-248/16. sz. Austria Asphalt ügyben hozott ítéletét

A Versenytanács a VJ/14/2018 sz. versenyfelügyeleti eljárásban kifejtett álláspontja szerint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. (a továbbiakban: Tpvt.) értelmezését az Európai Unió Bíróságának az Austria Asphalt ügyben 2017. szeptember 7-én meghozott, C-248/16. sz. ítéletéhez kellett igazítania: így a Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontjának „létrehozása” fogalmát szélesen kell értelmezni, abba a közösen irányított vállalkozás alapítása mellett az is beleértendő, amikor az addig egyedül irányított vállalkozás válik egy vagy több új irányító belépésével közösen irányítottá, vagy akár egy addig is közösen irányított vállalkozás esetében megváltozik a közös irányítók köre. Ezért a közös irányításszerzés csak akkor minősül összefonódásnak, ha az olyan (ún. teljes funkciójú) vállalkozás felett történik, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját képes ellátni. Az ellenkező értelmezés ugyanis ellentmondana az összefonódások és a versenykorlátozó megállapodások egyértelmű szétválasztásának, és így a kiszámíthatóság és jogbiztonság követelményének, hiszen ha egy már létező, nem teljes funkciójú vállalat feletti irányításváltozást a Tpvt. alapján a továbbiakban is összefonódásnak minősítené a Gazdasági Versenyhivatal, attól még azt az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke alapján, mint esetleges versenykorlátozó megállapodást vizsgálhatná.

Vj-14/2018/12 számú döntés elérhető: ITT

További hírek

Jelentős versenyfelügyeleti bírságcsökkentés a felek együttműködésének köszönhetően

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a GE Hungary Kft. és a Silver Wood – IT Kft. jogsértést követett el a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak radiológiai IT termékeinek beszerzésekor azzal, hogy a két társaság 2015 májusában megállapodott a nyertes vállalkozás személyében, és ezért egyeztették ajánlati áraikat is. Az eljárás alatt azonban mindkét vállalkozás együttműködött a hatósággal, ezért a GVH több mint tízmillió forintos bírságcsökkentést alkalmazott.

A jelentős összegű bírságelengedés egyrészt annak köszönhető, hogy a GE Hungary Kft. engedékenységi kérelmet terjesztett elő, elismerve a jogsértést és becsatolva az azt alátámasztó bizonyítékokat. Másrészt a Silver Wood – IT Kft. egyezségi eljárás keretében ismerte el a GVH által megállapított tényállást és mondott le jogorvoslati jogáról, ezért a GVH 30 %-kal csökkentette a vele szemben kiszabott bírságot. További 5%-os mérséklést eredményezett, hogy a vállalkozás utólagos megfelelési programot (compliance) dolgozott ki, és vállalta, hogy részletesen igazolja annak végrehajtását.

A vállalkozások együttműködő magatartására figyelemmel a GVH mellőzte a bírság kiszabását a GE Hungary Kft.-vel szemben – az engedékenységi politika törvényi szabályozására figyelemmel –, míg a Silver Wood – IT Kft. esetében a fentieknek megfelelően több mint harmadával, 2.600.000,- Ft-ra csökkentette a kiszabott bírságot. Így a Hivatal összességében több mint tízmillió forintos bírságcsökkentést alkalmazott a vállalkozások együttműködésére tekintettel.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/19/2017.

Budapest, 2018. szeptember 3.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kötelezettségvállalással zárult a Google elleni versenyfelügyeleti eljárás

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Google LLC (Google) tájékoztatási gyakorlatát vizsgálta a Google-fiókban elérhető „Internetes és alkalmazástevékenység”, a „Hirdetések személyre szabása” funkciók valamint az Allo chatkliens adatkezelésével, továbbá a chatkliens végpontok közötti titkosításával összefüggésben.

A GVH azt vizsgálta, hogy a fogyasztó a tájékozott ügyleti döntéshez szükséges mértékben és módon kapott-e információt a Google adatkezeléséről, mint termékeinek lényeges jellemzőjéről. A versenyhatóság nem adatvédelmi szempontból értékelte a Google termékeinek egyes kommunikációit, azaz nem azt ellenőrizte, hogy az adatkezelés a szabályzatoknak és a jogszabályoknak megfelelően történt-e. A fogyasztó joga a torzításmentes ügyleti döntés meghozatalához ugyanis még az adatvédelmi szabályok betartása esetén is sérülhet, ha nem (vagy nem időszerűen, nem érthetően, tévesen) jut el hozzá olyan információ, amely tájékozott döntéséhez szükséges.

Az Allo chatkliens vonatkozásában vizsgált egyik magatartást, az alkalmazás adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatot illetően a GVH a Google önkéntes vállalásainak teljesítését írta elő. A hatóság nem tartotta indokoltnak sem a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését, sem a jogsértés hiányának megállapítását, ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy az esetleges sérelem – az Allo adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatások miatt – hatékonyan kezelhető az eljárás alá vont kötelezettségvállalási csomagjával, így a közérdek védelme biztosítható.

A GVH kifogásolta, hogy a Google nem adott olyan közvetlen tájékoztatást a más Google-termékektől, illetve a Google-fióktól függetlenül is használható Allo chatkliens ismertetése, telepítése és használata során a fogyasztók adatainak kezeléséről, ami szükséges lehet a tájékozott fogyasztói döntéshez. E tájékoztatás nélkül a fogyasztó hiányos információkkal bírhat a termék jellegéről, természetéről és a használat ellentételezéséről.

A Google kötelezettségvállalása értelmében létrehoz egy aloldalt az Allo adatkezeléséről az Allo Súgó weboldalon, amely elérhető lesz egyrészt az Allo telepítési folyamatából, másrészt az Allo Google Play-ben és iOS App Store-ban található leírásából is. A Google vállalta, hogy az aloldalt a fogyasztók számára érhetően és kiegyensúlyozottan – azaz a döntési lehetőségeket, jogokat és az esetleges kötelezettségeket nem eltúlozva és nem is kisebbítve – szövegezi meg. Vállalta továbbá, hogy a tájékoztatást a webáruházak leírásaiban könnyen, azaz hosszas görgetés nélkül , a bevezető szöveget követő első bekezdésben teszi elérhetővé.

A Google vállalásának részeként az Allo alkalmazáson belül üzenetben küldi el az adatkezelési aloldal hiperlinkjét a termék magyarországi felhasználóinak. Mindemellett 2018. negyedik negyedévében a YouTube csatornán egy napos, grafikus edukációs bannert tesz közzé azzal az üzenettel, hogy a Google gyűjti és kezeli személyes adataikat, és javasolja az adatvédelmi irányelvek és beállítások átnézését.

A Google vállalta továbbá a fentiek megvalósításának részletes igazolását, valamint azt, hogy a jövőben sem közvetíti a fenti információkat kevésbé érzékelhető módon és nem csökkenti a fogyasztói tájékoztatás szintjét.

A GVH a vállalkozás kötelezettségvállalását a Tpvt. 75. §-ára és a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló 6/2014. számú közleményére figyelemmel értékelte.

A GVH megállapította, hogy nem volt jogsértő az Allo chatkliens kapcsán vizsgált másik magatartás: a végpontok közötti titkosításra vonatkozó állítás. A Hivatal megszüntette továbbá a versenyfelügyeleti eljárást az új Google-funkciók adatkezelésével kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat tekintetében.

A Hivatal szerint a kötelezettségvállalás eredményeként módosuló kereskedelmi gyakorlat túlmutat az adott ügyön, hiszen  nemcsak a magyar nyelvű tájékoztatásokat érinti: az adatkezelési aloldalt egyidejűleg még 44 nyelvre fordítják le, valamint vállalkozás az Allo chatkliens felhasználóinál lényegesebb nagyobb magyar fogyasztói kört képes elérni az általános, adatvédelmi témájú edukációs bannerrel, szélesebb tartalmú üzenettel.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/88/2016.

Budapest, 2018. augusztus 31.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 

 Nyomtatható verzió PDF formátumban

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Kötelezettségvállalás nem megfelelő teljesítése miatt bírságolt a GVH

A hatóság ellenőrizte a P Automobil Import Kft. egy korábbi eljárásban vállalt kötelezettségeinek teljesülését, és megállapította, hogy a vállalkozás részben késedelmesen, illetve megfelelő igazolás nélkül teljesítette kötelezettségvállalását. A hatóság ezért 1.800.000 Ft bírságot szabott ki a cégre.

A GVH a P Automobil Import Kft. VJ/141/2015. számú ügyben vállalt kötelezettségei teljesülésének ellenőrzésére indult eljárásában megállapította, hogy a vállalkozás a határozatban előírt kötelezettségvállalását számos elemében késedelmesen, a vállaltak igazolását pedig több tekintetben hiányosan, hiteles bizonyítékok, megfelelő dokumentumok benyújtása nélkül teljesítette.

A GVH gyakorlata szerint az eljárások során önkéntesen tett kötelezettségvállalások elfogadása és azok utóvizsgálata esetében lényeges tényező azok ellenőrizhetősége, igazolhatósága és tényleges igazoltsága, illetve a határidők betartása. Így a hatóság bírság kiszabását tartotta indokoltnak.

A GVH jelentősebb enyhítő körülményként vette figyelembe a bírság meghatározásakor – tekintettel a fogyasztóvédelmi jellegű versenyfelügyeleti eljárásokban alkalmazandó bírságközleményben ismertetett különböző együttműködési lehetőségekre –, hogy a vállalkozás elismerte egyes mulasztásainak tényét, továbbá lemondott a jogorvoslatról – az előzetesen kalkulált bírságösszeg kiszabása esetén.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/51/2017.

Budapest, 2018. augusztus 23.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

Letölthető verzió PDF formátumban

Jelentősen csökkent a végtörlesztéssel összefüggő kartellezés miatt kirótt bírság

A megismételt eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közel 5 milliárd forint bírságot szabott ki a vezető kereskedelmi bankokra a devizahitelek fix árfolyamú végtörlesztésének 2011. év végi-2012. év eleji korlátozásáért.

A GVH még 2011-ben indított eljárást tizenhárom bankkal szemben a deviza alapú jelzáloghitelek fix árfolyamon történő végtörlesztésének korlátozása tárgyában. Az eljárás eredményeként 2013. november 19-én kelt határozatában megállapította, hogy a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., a CIB Bank Zrt., a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe, az Erste Bank Hungary Zrt., az FHB Jelzálogbank Nyrt., a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., a Raiffeisen Bank Zrt., az UCB Ingatlanhitel Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2011. szeptember 15. és 2012. január 30. között versenykorlátozó magatartást tanúsított, amikor e bankok összehangolták stratégiájukat, és üzleti titoknak minősülő információkat is megosztottak egymással a fix árfolyamú végtörlesztések csökkentése érdekében. A jogsértésért a GVH 2013. november 19-i döntésében összesen mintegy 9,5 milliárd forint bírságot szabott ki az érintett pénzintézetekkel szemben.

A bankok többsége megtámadta a GVH határozatát a bíróság előtt. A Kúria 2016. december 13-án kelt ítéletében a versenyhatóságnak adott igazat abban, hogy a bankok összehangolták stratégiáikat a deviza jelzáloghitelek kiváltására alkalmas hitelek értékesítésének korlátozása céljából, ám a bírság összegének kiszámítása tekintetében új eljárásra utasította a GVH-t nyolc pénzintézet vonatkozásában.

A megismételt eljárásban a GVH – a Kúria iránymutatásait figyelembe véve – a GVH Elnökének és a Versenytanács elnökének 11/2017. sz. közleményét alkalmazta a bírság megállapításakor, ennek eredményeként az alábbi összegű bírságot szabta ki az egyes bankokkal szemben:

 

Új bírság

Eredeti bírság

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.

275.000.000 Ft

283.500.000 Ft

CIB Bank Zrt.

460.000.000 Ft

835.400.000 Ft

Erste Bank Hungary Zrt.

900.000.000 Ft

1.725.700.000 Ft

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

780.000.000 Ft

983.300.000 Ft

MKB Bank Zrt.

405.000.000 Ft

783.000.000 Ft

OTP Bank Nyrt.

1.435.000.000 Ft

3.922.400.000 Ft

Raiffeisen Bank Zrt.

465.000.000 Ft

583.600.000 Ft

UniCredit Bank Hungary Zrt.

185.000.000 Ft

306.300.000 Ft

A bírságösszegek csökkenésének egyik fő oka, hogy – a Kúria ítéletére is figyelemmel – a megismételt eljárásban a GVH a bírság alapjának a végtörleszthető devizahiteleken a jogsértés időszakában elért bevételek arányos részét tekintette, míg az alapeljárásban a teljes jelzáloghitel-állományon realizált bevételek arányos része szolgált alapul. Ez utóbbi pedig magában foglalta az összes forint és devizaalapú jelzáloghitelt. További csökkenést eredményezett, hogy az eredeti eljárásban a GVH súlyosító körülménynek tekintette a bankok többségének korábban elkövetett versenyjogsértését. E körülményt jelen eljárásban azért nem értékelte a GVH súlyosítóként, mert az ismétlődést megalapozó VJ/18/2008. számú ügy kapcsán a Kúria előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bírósága előtt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/20/2017.

Budapest, 2018. augusztus 22.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH megszüntette az oroszlányi kábelhálózat felvásárlásával kapcsolatos eljárását

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2017 augusztusában húsz településen vette át a Greencom Kft. hírközlési rendszerét, illetve a hozzá kapcsolódó előfizetői- és szerződésállományt egy versenyjogi szempontból összefonódásnak minősülő tranzakció keretében. Ezen összefonódás vizsgálatára a GVH azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mert a fúzió elérte az 5 milliárd forintos összefonódás-vizsgálati küszöbértéket és egy település, Oroszlány esetében felvetődött a verseny jelentős mértékű csökkenésének lehetősége. Ez volt az első eljárás, amelyet a GVH hivatalból olyan összefonódás hatásainak vizsgálatára indított, amelyet nem kellett a GVH-nak bejelenteni.

Az eljárásban feltárt információk alapján azonban a verseny jelentős csökkenésének gyanúja és így a beavatkozás szükségessége nem volt tisztázható (bizonyítható) a határozat meghozatalához szükséges mértékben, és az eljárás további folytatásától sem várható eredmény. Így a Versenytanács az eljárást 2018. augusztus 2-án megszüntette.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/49/2017.

Budapest, 2018. augusztus 21.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail:
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

További hírek

Legfrissebb események