GVH > Kiadványok > Versenytükör > Szerkesztőbizottság

Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő

Tóth András, elnökhelyettes, Versenytanács elnök: 2002-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. 2002-2007 között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa. 2007-ben csatlakozott a White&Case LLP amerikai ügyvédi irodához, melynek előbb brüsszeli majd később budapesti irodájában dolgozott. Elsősorban versenyjog, távközlés-és médiajog, valamint adatvédelemi jog területén tevékenykedett. 2009-ben szerzett PhD fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 2010-től egyetemi adjunktus majd docens a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán, de szakjogászképzések keretében oktat a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karain is. 2011-től a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Infokommunikációsjogi Tanszékének vezetője. Az Infokommunikáció és Jog alapító szerkesztőbizottságának tagja, a jogiforum.hu versenyjogi rovatának vezetője, a GVH szakmai lapjának, a Versenytükörnek a főszerkesztője. Számos cikk, tanulmány és könyvfejezet szerzője, elektronikus hírközlés és média versenyjogi vonatkozásairól szóló könyve 2008-ban jelent meg.

Szerkesztőbizottság tagjai

Bara Zoltán a Corvinus Egyetem egyetemi tanára, 1992 és 2001 között az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék vezetője. 2000 és 2011 között a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékének egyetemi docense. 1987-ben a chicagói DePaul University vendégkutatója, 1990 és 1992 között a Rutgers University (New Jersey, US) közgazdaságtan tanszékének vendégtanára. 1998-ban és 2000-ben a tokiói Hosei University vendégoktatója. 1993-tól a közgazdaságtudományok kandidátusa. 2001 és 2007 között a Versenytanács tagjaként, 2011-től irodavezetőként dolgozik a GVH-ban.

Kovács András : főiskolai tanár (KJF), kúriai bíró

Szilágyi Pál a Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi, valamint Bölcsésztudományi Karainak oktatója, ahol versenyjogot és európai jogot tanít. Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte, majd posztgraduális diplomákat szerzett európai jogból a University of Cambridge, versenyjogból a King's College Londonon, továbbá LLM in Competition Law fokozatot a utóbbi intézményben. Pál a PPKE JÁK versenyjogi szakjogász képzésének programigazgatója, számos hazai és külföldi publikáció szerzője, továbbá az Állami Támogatások Joga c. periodika szerkesztőbizottsági tagja.

Tóth Tihamér 1994-1997 között az európai integráció gazdasági kérdéseivel foglalkozott a különböző minisztériumokban működő Európai Ügyek Hivatalában. 1997-2009 között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, 2001. óta a Versenytanács tagja, majd 2003-2009 között elnöke. 1995 óta oktatja egyetemen versenyjogi tárgyakat, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Szegedi Tudományegyetem címzetes docense. 2010-től a PPKE JÁK kutatási és nemzetközi dékán-helyettese. Doktori (PhD) értekezését az állam gazdasági beavatkozásának közösségi versenyjogi korlátjai témában védte meg 2001-ben, a Szegedi Tudományegyetemen. 2010-től a Réczicza White&Case ügyvédi iroda versenyjogi csapatának külső tanácsadója, majd vezető ügyvédje. Több könyv, magyar és angol nyelvű szakcikk szerzője, versenyjoggal foglalkozó szervezet tagja.