Szakmai felhasználóknak > Engedékenységi politika

Engedékenységi politika

.

Kartellügyekben és más, nem versenytársak között létrejött közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy eladási árak rögzítésére irányuló egyéb jogsértéses ügyekben az eljárás hivatalból történő megindítását engedékenységi kérelem benyújtása előzheti meg, illetve a már megindult versenyfelügyeleti eljárásban is nyújtható be ilyen kérelem. A versenytörvényben szabályozott engedékenységi politika - szigorúan meghatározott feltételek mellett - lehetőséget ad a kartellező és más, nem versenytársak között létrejött, árrögzítésre irányuló jogsértésben résztvevő vállalkozások számára a GVH-val való együttműködés esetén a versenyfelügyeleti bírság alól való teljes vagy részleges mentesülésre, mivel a titkos kartellek és a vételi vagy eladási árak rögzítésére irányuló egyéb jogsértések felderítéséhez és megszüntetéséhez fűződő közérdek fontosabb, mint a kartell és a nem versenytársak közötti árrögzítésre irányuló egyéb jogsértések feltárását lehetővé tevő, abban részes vállalkozás megbírságolásához fűződő közérdek. Az engedékenységi politika arra épít, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevői, akik készek lennének részvételüket megszüntetni és a kartell, és egyéb, nem versenytársak közötti árrögzítésre irányuló jogsértések létezéséről, működéséről információkat szolgáltatni, ha nem tartanának a tevékenységük miatt rájuk váró versenyfelügyeleti szankcióktól. A hivatallal együttműködő, a kartell és egyéb, nem versenytársak közötti árrögzítésre irányuló jogsértések feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások ily módon viszont mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő versenyfelügyeleti bírság egésze, vagy annak egy része alól, amelyet a versenytörvényben és az az alapján kiadott engedékenységi űrlapban foglaltak szerint, engedékenységi kérelem benyújtásával kezdeményezhetnek. Az engedékenység menetéről a GVH tájékoztatója ad bővebb felvilágosítást:

Kapcsolódó jogi háttér: