Fogyasztóknak > Mikor forduljon a GVH-hoz > Versenykorlátozó megállapodás

Versenykorlátozó megállapodás


Tilos a vállalkozások közötti megállapodás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy okozhatja. Nem esik tilalom alá a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre, illetve, ha csekély jelentőségű.

A megállapodások meghatározott csoportjait a Kormány rendeletben mentesítheti a fenti tilalom alól, ha

  • a megállapodás hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, vagy a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához,

  • a megállapodásból származó előnyök méltányos része a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut,

  • a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, és

  • nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny kizárását.

A rendeletek a elérhetőek: ITT